Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
702002592019Elective232
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
Bu dersin ana amacı, 19. yüzyıl boyunca büyük güçler olarak ortaya çıkan devletlerin dünya siyasi tarihini nasıl şekillendirdiğinin kavranmasıdır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1Alana ilişkin temel araştırma problemleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
2Problem tespit edip çözebilecek bilgi ve donanımı kazanma.
3Büyük güçler tarafından izlenen sömürgecilik politikalarını açıklayabilme.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Büyük güçlerin dünya siyasi tarihini şekillendirme süreci.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Dersin amacı ve işleniş esaslarıDerse giriş
2Fransız devrimi sonrası Napolyon SavaşlarıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
3Viyana Kongresi ve Viyana SitemiTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
4Avrupa’da 1830 ve 1848 ihtilalleri ve sonuçlarıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
5Çin’in Sömürgeleştirilme SüreciTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
6Hindistan’ın Sömürgeleştirilme SüreciTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
7A.B.D-İngiltere Savaşı ve Monroe DoktriniTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
8Amerikan İç SavaşıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
9Ara sınav
10İtalya ve Almanya’nın Birliğini SağlamasıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
11ABD’nin Ekonomik açıdan Büyümesi ve EmperyalizmiTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
12Japon ModernleşmesiTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
13Çin’de Boksör İsyanı, Çin-Fransa (1883-1885) ve Çin-Japon (1894-1895) SavaşlarıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
14Almanya Öncülüğünde İttifak AntlaşmasıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
15Afrika’da Emperyalist Mücadele: Boer Savaşları, Faşoda Krizi ve Omdurman MuharebesiTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
16Final sınavı
Recommended or Required Reading
1- Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2014), Der Yayınları, 10. Basım, İstanbul 2015. 2- J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, İnkılap Kitapevi, İstanbul 2017. 3- Harry G. Gelber, MÖ 1100’den Günümüze Çin ve Dünya, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010. 4- Charles Holcombe, Doğu Asya Tarihi, Çin, Japonya, Kore, Medeniyetin Köklerinden 21. Yüzyıla, Dergâh Yayınları, İstanbul 2016. 5- Niall Ferguson, Uygarlık: Batı ve Ötekiler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination11.51.5
Final Examination11.51.5
Attending Lectures14228
Individual Study for Mid term Examination122
Individual Study for Final Examination133
Reading8324
TOTAL WORKLOAD (hours)60.0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
LO1               
LO2               
LO3               
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr