Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
707002632019FILM CRITICISMElective235
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, sinema alanında evrensel olarak kabul görmüş akademik eleştiri türlerinin öğretilmesidir. Gazete eleştirisi, tarihsel eleştiri, ideolojik eleştiri, sosyolojik eleştiri, göstergebilimsel eleştiri, psikanalitik eleştiri, feminist eleştiri, auteur eleştirisi, tür eleştirisi biçimlerinin irdelenmesi aracılığıyla, her türde eleştiri yazımının öğretilmesi gerçekleştirilmektedir.
Name of Lecturer(s)
Lale KABADAYI
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Eleştirinin açıklanması, eleştiri yazma tekniklerinin açıklanması, eleştiri ile diğer sosyal bilimler alanlarıyla ilişki kurma, gazete eleştirisi, tarihsel, sosyolojik, ideolojik, göstergebilimsel, psikanalitik, auteurist, feminist, türsel eleştiri biçimlerinin öğretilmesi.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Kitabı: Corrigan, Timothy, Film Eleştirisi El Kitabı, çev. Ahmet Gürata, Ankara, Dipnot Yayınları, 2008. Yardımcı Kaynaklar: 1) Rosenbaum, Jonathan, Placing Movies: The Practice of Film Criticism, California, University of California Press, 1995. 2) Braudy, Leo, Cohen, Marshall, Film Theory and Criticism,Oxford, Oxford University Press, 1999. 3) Nowell-Smith, Geoffrey (ed.), The Oxford History of World Cinema, Oxford, Oxford University Press, 1997.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr