Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
707004422019FORENSIC PSYCHOLOGYElective486
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı üçüncü sınıf öğrencilerine adli psikoloji alanının temel kavram ve konularını, hukuk ve psikoloji ilişkisini, dünyada ve Türkiye’de adli psikoloji uygulamalarını tanıtmaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Melek GÖREGENLİ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Adli psikoloji temel kavram ve konuları, hukuk ve psikoloji ilişkisi, adli psikoloji etik ilkeleri, adli psikoloji uygulamaları
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Kitabı: The Handbook of Forensic Psychology, Allen K. Hess, Irving B. Weiner (Ed.), 1999, John Wiley Yardımcı kaynaklar: APA Adli Psikoloji Etik İlkeleri TCK, CMUK ve ilgili yasal mevzuatla ilgili kaynaklar Örnek sosyal inceleme raporları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Homework1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr