Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
715001392019Elective242
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
Paleolitik Çağlar’dan, Erken Tunç Çağı’na kadar Anadolu’da gelişen kültürlerin sınıfandırılması ve bu kültürleri niteleyen buluntular hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1Anadolu’nun tarih öncesi kronolojisini bilme.
2Anadolu’nun tarih öncesi yerleşimleri ve buluntu yerlerini öğrenme.
3Anadolu’nun tarih öncesi terminolojisi hakkında bilgi sahibi olma.
4Anadolu Paleolitik Çağları hakkında bilgi sahibi olma.
5Anadolu Akeramik Neolitik ve Neolitik Dönemleri hakkında bilgi sahibi olma.
6Anadolu Kalkolitik Dönemi hakkında bilgi sahibi olma.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Paleolitik Çağlar’dan itibaren, tarımın başladığı ve ilk yerleşik yaşamın ortaya çıktığı dönem olan Neolitik (yaklaşık olarak MÖ. 10.000-5000) ve Kalkolitik Çağları da (MÖ. 5.000-3.000) içine alan zaman diliminde Anadolu’da gelişen kültürel süreçler maddi ve manevi tüm gelişmeler (mimari, çanak-çömlek, maden, ölü gömme gelenekleri) dikkate alınarak incelenecektir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi.Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Anadolu Coğrafyası ve Anadolu tarih öncesi kronolojisi Anlatım ve Tartışma
3Anadolu’da Paleolitik ÇağlarAnlatım ve Tartışma
4Anadolu’da Epipaleolitik DönemAnlatım ve Tartışma
5Anadolu’da Akeramik Neolitik DönemAnlatım ve Tartışma
6Anadolu’da Neolitik Dönem (Hasssuna-Samarra Kültürleri)Anlatım ve Tartışma
7Aanadolu Neolitik Dönem Mimarisi Anlatım ve Tartışma
8Ara Sınav
9Anadolu’da Neolitik Dönem çanak-çömlek geleneğiAnlatım ve Tartışma
10Neolitik Dönem’de Anadolu’nun çevre kültürler ile ilişkisi Anlatım ve Tartışma
11Anadolu’da Kalkolitik Dönem (Halaf-Ubeyd- Uruk Kültürleri)Anlatım ve Tartışma
12Anadolu Kalkolitik Dönem Mimarisi Anlatım ve Tartışma
13Anadolu Kalkolitik Dönem çanak-çömlek geleneğiAnlatım ve Tartışma
14Kalkolitik Dönem’de Anadolu’nun çevre kültürler ile ilişkisiAnlatım ve Tartışma
15Genel DeğerlendirmeAnlatım ve Tartışma
16Final Sınavı
Recommended or Required Reading
Kartal, M. 2009, Türkiye’de Epi-paleolitik Dönem: Son Avcı- Toplayıcılar, Ankara; Z.Derin- F.Ay- T.Caymaz, “İzmir’in Prehistorik Yerleşimi , Yeşilova Höyüğü, 2005- 2006 yılı çalışmaları”, Arkeoloji Dergisi XIII, 2009, 1-58. M.Özdoğan-N.Başgelen (Yayına Hazırlayanlar), Türkiye’de Neolitik Dönem, Yeni Kazılar,Yeni Bulgular, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2007. A.Çilingiroğlu-Z.Derin –E.Abay- H.Sağlamtimur- İ. Kayan, Ulucak Hoyuk: Excavations Conducted Between 1995-2002, (Ancient Near Eastern Studies. Supplement 15) Peeters 2004. R.Duru, MÖ.8000’den MÖ.2000’e Burdur-Antalya Bölgesi’nin Altıbin Yılı, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya 2009. Günel, S. 2011. “Çine-Tepecik Kazıları Işığında Bölgenin Tarihöncesi Kültürleri Üzerine Bir İnceleme”, Karadeniz’den Fırat’a Bilgi Üretimleri-Önder Bilgi’ye Armağan Yazılar içinde A. Öztan ve Ş. Dönmez (eds.), Ankara, s. 217-232. Sağlamtimur, H. 2012. “The Neolithic Settlement of Ege Gübre”, The Neolithic in Turkey. New Excavationas and New Research. Western Anatolia içinde M. Özdoğan, N. Başgelen, ve P. Kuniholm (eds.), İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, s. 197-225. Schmidt, K., 2007, Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı GÖBEKLİ TEPE - En Eski Tapınağı Yapanlar, R. Arslan (Çev.), İstanbul. N. Başgelen (Yayına Hazırlayan) 12000 Yıl Önce "Uygarlığın Anadolu'dan Avrupa'ya Yolculuğunun Başlangıcı" Neolitik Dönem, İstanbul 2007.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination11.51.5
Final Examination11.51.5
Attending Lectures14228
Individual Study for Mid term Examination144
Individual Study for Final Examination155
Reading10220
TOTAL WORKLOAD (hours)60.0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
LO1          
LO2          
LO3          
LO4          
LO5          
LO6          
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr