Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
4505003152002COMMUNICATION IN FAMILYElective354
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Öğrencilerin ailenin özelliklerini, aile içi iletişim süreçlerini, aile ilişkilerini geliştirmenin önemini ve yollarını kavrayabilmelerini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Zeynep CİHANGİR-ÇANKAYA
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Ailenin tanımı ve özellikleri • Aile yaşam döngüsü• Aile yaşamına teoriksel bakış (aile sistem teorileri-sağlıklı aileler-aile yapısı-ailede bütünlük- sınırlar-alt sistemler-kuralar v.b)• Aile içi iletişim (ana-baba-çocuk ilişkileri, anababa tutumları, anne-baba stilleri, alt sistemler arasında iletişimiletişim becerileri, engelleri• Ailede iletişimin gelişimsel kökleri(bebeklikte iletişim-ilk çocuklukta iletişim-orta çocuklukta iletişim- ergenlikte iletişim)• Ailede disiplin sağlama• Aile de stresle baş etme• Ebeveyn-aile konsültasyonu• Aile içi çatışma• Aile içi şiddet • Anne-baba çocuk etkinlikleri • Anne-baba eğitim programları
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Anita L. Vangelisti (2004). Handbook Of Family Communication. Lawrence Erlbaum Assocıates, Publıshers. Chris Sergin, Jeanne Flora (2005). Family Communication. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Don Dinkmeyer, Jon Carlson (2006).Consultation : creating school-based interventions. Taylor & Francis Group, LLC Randal D. Day (2003) Introduction to family processes . Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr