Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
703003182014EUROPEAN UNIONElective364
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Avrupa Birliğinin kuruluşu ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak, AB politikaları ve sonuçlarını kavramak, AB-Türkiye ilişkileri ve etkileri konusunda bilgi sahibi olmak.
Name of Lecturer(s)
Associate Prof .Dr. Gözde EMEKLİ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
AB politikaları ve Türkiye
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Gehler, Michael, Avrupa Birliği, İnkılap yayınevi, 2003. htp://europa.eu.int/comm/regional_policy/activity/ispa/ispa_en.htm Avrupa Komisyonu Tarım Genel Müdürlüğü: http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm AVRUPA BİRLİĞİ 2000: Avrupa Birliği Politikaları, Türkiye temsilciliği komisyon Raporu. Ankara. ŞEN, F 1998: “Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin turizm sektörü üzerindeki etkileri”I. Turizm Şurası, Ankara.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr