Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
801003172019PHOTOGRAPHY ANALYSISElective354
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Dersin Amacı Bir sanat eseri ya da kültürel bir ürün ya da bir medya çıktısı olarak bir fotoğrafı teknik, estetik ve teorik olarak değerlendirmenin en önemli amacı öncelikli olarak fotoğrafta doğrudan gösterilen ve bazı simgelerle dolaylı olarak üstü örtülen anlamları ortaya çıkarmaktır. Fotoğraf çözümlemeyi denemek görünenden ötesinde neler kodlandığını anlamaya çalışmaktır. Teknik bir alan olarak fotoğrafçılıkta çözümleme yaparken bazı teknik kavramlar ve değerlerden yola çıkmakla beraber reklam fotoğrafının, basın fotoğrafının, deneysel fotoğrafın vb. içeriği gereği başka bazı teorik kavramlardan da yararlanılmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Yrd.Doç.Dr. Ahmet İmançer
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Örneklendirmek gerekirse bir basın fotoğrafını çözümlemeye çalışrıken ideolojik çözümleme metodu bize yardımcı olabilecekken bir reklam fotoğrafını çözümlerken göstergebilimden yola çıkılabilir. Dolayısıyla başta teknik okuma olmak üzere fotoğraf çözümleme alanında yararlanabilinecek bir çok teorik metin ders kapsamında aktarılacak ve örnekler üzerinde durulacaktır. Aynı zaman bu tür çözümlemeleri yapabilmek için gerekli olan temel fotoğrafik bilgiler üzerinde durulacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
İlgili kitap ve makaleler
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr