Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
801003142019PHYSIOLOGY IN CINEMAElective364
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı psikolojik kavram ve kuramlar çerçevesinde bir filmin kahramanlarının duygu, düşünce ve davranışlarını ve filmdeki insan ilişkilerinin psiko-sosyal dinamiklerini anlamak ve analiz etmek üzere bir bakış açısı sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. K. Oya Paker
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Pozitif psikoloji, Sosyal Etki, Bireyselleşme, Benlik, Duygular, Yakın İlişkiler, Aile Dinamikleri, Kapalı Grup Dinamikleri, Çocukluk ve Şiddet, Sosyalizasyon Süreci
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Carr, A. (2016). Pozitif Psikoloji, Çev. Ü. Şendilek. Kaknüs. Gabbard, K. ve Gabbard, G. O. (2014). Psikiyatri ve Sinema, Çev. Y. Eradam ve H. Satılmışoğlu. OkuyanUs. Gençöz F. (Ed.) (2007). Psinema: Sinemada Psikolojik Bozukluklar ve Sinematerapi. HYB Yay. Hefferon, K. ve Boniwell, I. (2014). Pozitif Psikoloji Kuram, Araştırma ve Uygulamalar, Çev. T. Doğan. Nobel. Indick, W. (2011). Senaryo Yazarları İçin Psikoloji, Çev. E. Yılmaz ve Y. Karaarslan. Agora Kitaplığı. Niemiec, R. M. ve Wedding, D. (2016). Sinema ve Akıl Sağlığı, Çev. R. A. Araton. Kaknüs. Zimbardo, P. (2015). Şeytan Etkisi, Çev.: C. Coşkan. Say Yay. http://www.psinema.org/index.php?c=3
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr