Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
801004112019CULTURAL STUDIESElective474
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu derste, kültürel çalışmalar alanının gelişimi, alandaki temel kuramsal yaklaşımlar ve araştırmalar ele alınmaktadır. Öğrencilerin, modern ve postmodern kültürün dinamiklerini kavramaları hedeflenmektedir. Derste kültürel çalışmalar alanındaki kavram ve kuramlar, teknokültür/siber kültür içerikli popüler kültür metinleri (film, diziler, ilgili internet siteleri) üzerinden incelenecektir.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. K. Oya Paker
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Tarihsel bağlamında kültürel çalışmalar alanının doğuşu ve temel yaklaşımları (1950’lerden 1980’lere ve 1980 sonrası); Kültür ve yaşam biçimleri; Biliş, söylem ve ideoloji; Günlük hayatta iktidar pratikleri; Benlik, beden ve kimlik
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Barker, C. (2000) Cultural Studies: Theory and Practice. London: Sage Pub. Smith, P. (2005). Kültürel Kuram. Çev. S. Güzelsarı ve İ. Gündoğdu. İstanbul:Babil. Storey, J. (2000). Popüler Kültür Çalışmaları: Kuramlar ve Metotlar. Çev. K. Karaşahin. İstanbul: Babil Yay. Türkoğlu, N. (2010) İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim. İstanbul: Urban Kitap.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr