Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
801002292019Photography PracticesElective234
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Siyasal, ekonomik olaylar ve polis-adliye, magazin, spor, arkeoloji, sanat, ulusal ve uluslar arası konular, sel deprem, yıldırım gibi doğal felaketleri de kapsayan basın fotoğrafçılığı ve tanıtım fotoğrafçılığı konusunda proje ürettirmek ve bu tür konularda farkındalık yaratmak. Öğrencileri kalifiye fotoğraf becerileri ve deneyimleri ile görsel medya sektörü için hazırlamak. Aynı zamanda öğrencilere uygulamada yardımcı olacak teorik bilgiyi vermek.
Name of Lecturer(s)
Yrd.Doç.Dr. Ahmet İmançer
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Fotoğrafçılığın temel kavramları.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
• Atilla Girgin, Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etiği, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2000 • B. Claasz Coockson, Arkeolojik İllüstrasyon ve Fotoğrafçılık, Aytaşı Yayıncılık, 2006 • Banu Dağtaş, Reklamı Okumak, Ütopya Yayınları, 2003 • Catherine A. Lutz, National Geographic’i Doğru Okumak, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2005 • Enis Batur, İmgeleri Kim Dinler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004 • Faruk Akbaş Fotoğraf Teknik Okumaları, Say Yayınları, İstanbul, 2006 • Gisele Freund, Fotoğraf ve Toplum, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2006 • Graeme Burton, Görünenden Fazlası, Alan Yayıncılık, 1995 • Henri Cartier Bresson, Karar Anı, Yazı-Görüntü-Ses Yayınları, 2006 • John Berger, Anlatmanın Başka Bir Biçimi, Agora Kitaplığı, 2007 • Ken Light, Çağımızın Tanıkları Fotoğraflar ve Yorumlar, Fotoğrafik Vizyon Yayınları, 2002 • Levend Kılınç, Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara, 2008 • Mary Pierce, Fotoğraf, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004 • Metin Kasım, Reklam Fotoğrafçılığı, Çizgi Yayınevi, Konya, 2004 • Nükhet Vardar, Marka Fotoğrafları, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007 • Özcan Yurdalan, Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj, Agora Kitaplığı, 2007 • Özer Kanburoğlu, A’Dan Z’ye Fotoğraf, Say Yayınları, İstanbul, 2004 • Suat Gezgin, Basında Fotoğrafçılık, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2002 • Tom Ang, Dijital Fotoğrafçılık, İnkılap Yayınevi, 2004 • W. Schneıder P.-J. Raue Gazetecinin El Kitabı, Çev: Işık AYGÜN, Konrad Adenaur Vakfı, Ankara, 2000
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr