Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
801002182019DramaturgyElective484
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere kuramsal ve uygulamalı olarak dramaturjik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Dersin Öğretim Üyesi Assoc. Prof. Dr. Dilek İmançer
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Dersin İçeriği Dramsanatının özellikleri, göstergeleri, kişiler, uzam, zaman ve olaylar. Dramatik tutarlılık, dramaturjik çözümleme yöntemleri.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Kitabı /Malzemesi/Önerilen Kaynaklar Ders Kitabı: Yardımcı Kaynaklar: Özdemir Nutku, Dram Sanatı, Dokuz Eylül Ünv. Yay. Sevda Şener, Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı, Yapı Kredi yay. İstanbul,1997. Martin Eslin, Dram Sanatının Alanı, Çev: Özdemir Nutku, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1996. Umberto Eco, Açık Yapıt, Pınar Savaş(çev), Can Yayınları, İstanbul, 2001. Umberto Eco, (1996), Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti, Çev: Kemal Atakay, Can Yayınları, İstanbul. Joseph Cambell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Çev: Sabri Gürses, Kabalcı Yayınevi, İstanbu, 2000l.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr