Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
803002632010MEDIA AND SOCIETYElective234
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
To explain the relationship between media and society and to express how social identity is built in media texts
Name of Lecturer(s)
Dr Öğretim Üyesi Sinem ÇAMBAY
Learning Outcomes
1Understand the importance of media concept
2To understand the relationship between media and society
3To be able to comprehend the representation of social identity in media
4To be able to explain the concept of society
55. To be able to examine how social norms and rules are constructed through media
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
To explain the relationship between media and society. To examine the effect of media on the construction of social identity.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Objective of the Course and MeetLecture
2 Media concept and functions of mediaExpression
3The concept of societyExpression
4Socialization ToolsExpression
5The relationship between media and societyExpression
6 Media EnvironmentsExpression
7The Impact of Sovereign Cultural Understanding in the Media on the MediaExpression
8Exam
9Presentation of identity in media environmentsExpression
10Identity of Women in MediaExpression
11Identity of Child in MediaExpression
12Identity of Child in MediaExpression
13Elderly and Disabled Identity in MediaExpression
14 The Problem of Privacy in the MediaExpression
15Media LiteracyExpression
16Final exam
Recommended or Required Reading
1. ARSLAN, A. (2004). Medyanın Birey, Toplum Ve Kültür Üzerine Etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134, s.1-12. 2. ATABEK, N. (2002). Kamuoyu, Medya ve Demokrasi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi Kurgu 19, 223-238. 3. BAHAR, H.İ. (2009). Sosyoloji, 3. Baskı, Ankara: USAK Yayınları. 4. NALÇAOĞLU, H. (2003). Medya ve Toplum İlişkisini Anlamak Üzere Bir Çerçeve. Medya ve Toplum. (Ed). Sevda Alankuş. İstanbul: İletişim Vakfı Yayınları. s. 43-57 5. Yengin, D. (2012). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları. 6. Yengin, D. (2012). Yeni Medyaya Eleştirel Bakış. Yeni Medya Ve… Ed: Deniz Yengin. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınları. 7. Yengin, D. (2012). Sosyal İletişim Aracı Olarak Akıllı Telefonların Oluşturduğu Uygulama Toplumu Olgusu: WhatsApp Uygulaması. Sosyal Medya Akademi. Ed: Tolga Kara, Ebru Özgen. İstanbul: Beta Yayınları.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Report Preparation10330
Report Presentation10330
Project Preparation166
Individual Study for Mid term Examination166
Individual Study for Final Examination166
Reading14342
TOTAL WORKLOAD (hours)120
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
LO113   2        
LO23  4          
LO3 44 55        
LO425  44        
LO5 3 23         
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr