Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
803003762012MYTHOLOGY AND MEDIAElective365
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Ders, doğunun ve batının mitlerini aktarmayı, mitolojinin ve ritüellerin toplumsal ve kültürel işlevini sorgulamayı, günümüz medya metinlerindeki gizil mitolojik anlatımların analizinin yapılmasını amaçlar.
Name of Lecturer(s)
Dr. Öğretim Üyesi Aslı Elgün
Learning Outcomes
1Antik Yunan mitolojisindeki temel metinlerin öğrenilmesi
2Bu metinlerin analizi ve ideolojik işlevinin açıklanması
3Günümüz medya metinlerindeki mitolojik göndergelerin analizinin yapılması sağlanır
4Mitolojik çözümleme yöntemi ile günümüz medya metinlerinin analizinin yapılması
5
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Dersin içeriğini, Klasik Yunan Mitolojisi’nden hareketle mit nedir, işlevleri nelerdir sorularının yanıtı oluşturur. Mitolojik düşünme pratiğini öğrenen katılımcılar çağdaş mitlerin yapısını sorgulamayı öğreneceklerdir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Dersin Tanıtımı: Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve Yükümlülükleri.Tanışma
2Temel kavramlar(Mit, Rit, Efsane vb)Ders Anlatımı
3Mitoloji kuramlarıDers Anlatımı
4Antikite’den günümüze mitlerin işlevleriDers Anlatımı
5Antik Yunan Mitolojisi’nin kahramanları, tanrıları ve tanrıçalarıDers Anlatımı
6Dünya mitolojilerinden örneklerDers Anlatımı
7Medya metinlerini İnceleme Yazılı ve görsel medyadan hareketle çağdaş mitleri okuma Ders Anlatımı Örnek medya metni çözümlemesi
8Arasınav (Vize)
9atı resim sanatı ve mitolojinin yeniden üretimiDönem Proje Sunumları
10Fotoğraf ve Mitolojinin yeniden üretimiDönem Proje Sunumları
11Gazetelerdeki mitik anlatılarDönem Proje Sunumları
12Dergilerdeki mitik arketiplerDönem Proje Sunumları
13Reklam ve mitlerin yeniden üretimiDönem Proje Sunumları
14Televizyon ve Mitik kahramanlarDönem Proje Sunumları
15Sinema ve Modern mitolojiDönem Proje Sunumları
16Final
Recommended or Required Reading
Campbell, Joseph, Batı Mitolojisi, İmge Kitabevi, İstanbul, 1995. Carpenter, Thomas H., Antik Yunan’da Sanat Ve Mitoloji, Homer Kitabevi, İstanbul, 2002. Friedell, Egon, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara, 2003. Tecimer, Ömer, Sinema:Modern Mitoloji, Plan B Yapımcılık, İstanbul, 2005 Campbell, Joseph, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Kabalcı Yay., İstanbul, 2000 Erhat, Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993 Paglia, Camile Cinsel Kimlikler, Epos Yayın., Ankara, 2004
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Attending Lectures14342
Criticising Paper4312
Self Study15460
TOTAL WORKLOAD (hours)116
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
LO1    4         
LO2              
LO3              
LO4              
LO5              
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr