Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
803003792012SOCIAL GENDER AND THE MEDIAElective355
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu ders ile katılımcılar tarafından toplumsal cinsiyet olgusunu anlayabilme, toplumsal ve kültürel olarak cinsiyet rollerinin yeniden nasıl inşa edildiğinin analizini yapabilme, medya metinlerinin rolleri yeniden üretme süreci konularının anlaşılabilmesi amaçlanmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Dr. Öğretim Üyesi Aslı Elgün
Learning Outcomes
1to be able to understand gender theory
2to be able to understand gender represantations in the media
3To be able to analyze media texts within the framework of theories
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu derste Toplumsal cinsiyet, cinsiyet, hegemonik erkeklik biçimleri, bu kavramlara ilişkin kuramlar, medya toplumsal cinsiyet temsilleri ilişkisi tartışılacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1GirişAnlatım
2Toplumsal cinsiyet olgusu ve ardalanıAnlatım
3Toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımlarAnlatım
4Toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımlarAnlatım
5Toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımlarAnlatım
6Vize
7Toplumsal Cinsiyetin Medyada Temsili ve Medya metinleri Analizleri Anlatım
8Toplumsal Cinsiyetin Medyada Temsili ve Medya metinleri Analizleri Anlatım
9Medya metinleri Analizleri Öğrenci Projeleri Anlatım
10Medya metinleri Analizleri Öğrenci ProjeleriAnlatım
11Medya metinleri Analizleri Öğrenci ProjeleriAnlatım
12Medya metinleri Analizleri Öğrenci ProjeleriAnlatım
13Medya metinleri Analizleri Öğrenci ProjeleriAnlatım
14Medya metinleri Analizleri Öğrenci ProjeleriAnlatım
15Medya metinleri Analizleri Öğrenci ProjeleriAnlatım
16Final
Recommended or Required Reading
Camille Paglia, Cinsel Kimlikler, Epos Yayınları, Ankara, 2004 R. W., Connell, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998. J. Donovan, Feminist Teori, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014 Zeynep Direk (Der.) Cinsiyetli Olmak: Sosyal Bilimlere Feminist Yaklaşımlar, YKY, İstanbul, 2007 Judith Butler, Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, Metis, İstanbul,2008 Julia Kristeva, Korkunun Güçleri: İğrençlik Üzerine Deneme, Ayrıntı, İstanbul, 2008 Serpil Sancar, Erkeklik, İmkansız İktidar: Aile, Piyasa ve Sokakta Erkekler, Metis Yayınları, İstanbul, 2009 Leslie Steeves, "Feminist Teoriler ve medya Çalışmaları" Medya, İktidar, İdeoloji Der: Mehmet Küçük, Ark, Ankara, 1994 Liebet von Zoonen, "Medyaya Feminist Yaklaşımlar" Medya Kültür Siyaset Der: S. İrvan, Ark, Ankara, 1997 Eser Köker, "Feminist Alternatif Medya Üzerine", İLEF Yıllık, 1996
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Attending Lectures14342
Case Study5210
Report Preparation155
Project Preparation155
Project Presentation111
Criticising Paper248
Self Study14228
Individual Study for Mid term Examination155
TOTAL WORKLOAD (hours)106
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
LO15    5
LO25    5
LO3      
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr