Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
803003102017MEDIA AND CIVIL SOCIETYElective365
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Explain the relationship between media and civil society and the development of civil society to examine the importance of media for democracy.
Name of Lecturer(s)
Dr Öğretim Üyesi Sinem ÇAMBAY
Learning Outcomes
1Understand the importance of media concept
2To understand the relationship between media and civil society
3To be able to explain the concept of Civil Society
4To examine the relationship between civil society and media for the development of democracy
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
The relationship between civil society and media, civil society organizations and media's contribution to a democratic society..
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Objective of the Course and Meet Expression
2The Concept of Civil SocietyExpression
3Functions of Civil SocietyExpression
4Structure and Characteristics of Civil Society OrganizationsExpression
5Journalism in the Civil SocietyExpression
6Fundamental Dynamics of Civil SocietyExpression
7Civil Society and State RelationsExpression
8Exam
9Civil Society and DemocracyExpression
10Relationship Between Civil Society and MediaExpression
11Civil Society MediaExpression
12Internet as Civil Society MediaExpression
13Social Media as Civil Society MediaExpression
14Smart Phones as Civil Society MediaExpression
15Examples of Civil Society MediaExpression
16Final Exam
Recommended or Required Reading
1. Binark, M.; Bayraktutan Sütcü, G. (2008). Dijital Oyun, İstanbul: Kalkedon Yayınları. 2. Binark M.; Bayraktutan, G. (2013). Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik. İstanbul: Kalkedon Yayınları. 3. Binark, M. (2007). Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları 4. Gündüz, U. (2013). Toplumsal Hareketler, Sivil İtaatsizlik ve Sosyal Medya Yansımaları. “ Sosyalleşen Birey” Sosyal Medya Araştırmaları 1. Konya: Çizgi Kitabevi. 5. Tekeli, İ. (2012). Türkiye İçin STK’lar ve Katılımcı Demokrasi Yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 6. Toruk, İ. (2008). Gutenberg’ten Dijital Çağa Gazetecilik. İstanbul: Literatürk Yayınları. 7. Tunçay, M. (1998). “ STK’lar ile İlgili Kavramlar”. Tanzimattan Günümüze İstanbul’da STK’lar. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Discussion14228
Individual Study for Mid term Examination224
Individual Study for Final Examination224
Reading148112
TOTAL WORKLOAD (hours)150
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
LO1444  4        
LO2              
LO353 4 4        
LO4              
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr