Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
220005102018WOMEN HEALTH AND DISEASE NURSING Elective484
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Öğrencilere, kadın sağlığını etkileyen etkenleri tanılayabilmeleri ve bunlara uygun hemşirelik bakımı verebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır
Name of Lecturer(s)
, Prof. Dr. Ümran Sevil
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
İlk üç yıllık mesleki dersleri başarı ile tamamlama
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu ders sağlıklı insan döllenmesinden yaşlılığa kadar tüm yaşam evrelerinde kadının fiziksel açıdan gebelik, doğum, doğum sonrası döneme özgü sorunları ve kadın hastalıklarını inceleyen, uygulama ve teorik dersten oluşan bir bütündür.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1.Üreme Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Modülü Ders Notları. Ege Üniversitesi HYO Entegre Programı 2.Şirin A.,Kavlak O. (2008) Kadın Sağlığı. Bedray Matbaacılık, İstanbul. 3.Taşkın L. (2003) Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği. Ofset Matbaacılık. Ankara. 4.Murray SS., McKinney ES. (2006) Foundations of Maternal-Newborn Nursing. Saunders Elsevier, Unitedi States of America. 5.Ladewig PA., London ML., Davidson MR. (2006) Contemporary Maternal-Newborn Nursing Care. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr