Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
GÜB302FERTILIZERS AND FERTILIZATION Elective364
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
The aim of this course is to understand the nutrition of plants, basic information, to teach the problems and solutions, fertilizers to promote, fertilization methods, fertilizer-efficiency relationships to comprehend by proper fertilization, enable to make fundamental concepts of information
Name of Lecturer(s)
Dr. Cenk Ceyhun KILIÇ
Learning Outcomes
1Bitki besleme alanında günümüze değin yapılan çalışmaları kavrayabilme.
2Bitki besin elementlerinin bitkilerdeki işlevlerini kavrayabilme.
3Besin elementlerinin eksiklik belirtilerini tanıyabilme
4Gübreleri ve gübreleme tekniklerini öğrenebilme
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Information on the history and importance of plant nutrition, the essential elements for plants, the uptake of plant nutrients from the soil, the turn over, plant deficiency symptoms, fertilizer use and efficiencies, fertilizer application time, method and amount .
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Genel olarak dersin amacı, tanımı ve kapsamı hakkında bilgilendirme yapılması ve tanışmaTanışma, ders hakkında önbilginin verilmesi, Süs bitkisinde N-P-K noksanlık belirtilerinin belirlenmesi amaçlı denemenin anlatılması
2Bitki beslemede gereksinim duyulan elementler: Bitki besleme alanında günümüze değin yapılan çalışmalar, besin elementlerinin bitkideki genel işlevlerinin anlatılmasıSüs bitkisinde gübreleme denemesinin kurulması, saksı ve diğer malzemelerin hazırlanması
3Mutlak gerekli besin elementlerinin ve Bitki Besin Elementlerinin Alınım Formlarının anlatılmasıGübre çözeltilerinin hazırlanması
4Azot ve Fosfor ‘un anlatılmasıDenemenin devamı
5Potasyum ve Kalsiyum’un anlatılmasıSeradaki saksılı süs bitkilerinin bakımı ve N-P-K gübrelemesi
6Magnezyum, Kükürt ve Demir’in anlatılmasıSeradaki saksılı süs bitkilerinin bakımı ve mikro element gübrelenmesi
7Mangan, Bor, Çinko ve Bakır’ın Molibden, Klor, Sodyum anlatılmasıNoksanlık belirtilerinin slaytlarla irdelenmesi
8ARA SINAV
9Kobalt, Vanadyum, Silisyum, diğer elementlerin anlatılmasıNoksanlık belirtilerinin slaytlarla irdelenmesi
10Gübre ve gübrelemenin tanımıFarklı gübre çözeltilerinin pH ‘larının ölçülmesi,
11Gübre çeşitlerinin tanıtılmasıFarklı gübre çözeltilerinin tuz içeriklerinin (EC) ölçülmesi
12Gübre çeşitlerinin tanıtılmasıFarklı gübrelerin Suda Eriyebilirliliklerinin ölçülmesi
13Gübre çeşitlerinin tanıtılmasıFarklı gübrelerin Suda Eriyebilirliliklerinin ölçülmesi
14Gübreleme yöntemleriGenel tekrar
15Gübreleme yöntemleriGenel tekrar
16Final sınavı
Recommended or Required Reading
1. KACAR,B., KATKAT, A.V.1998. Bitki Besleme Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:127. 2. KACAR,B., KATKAT, A.V.,2007. Gübreler ve Gübreleme Tekniği.2.BASKI.Nobel Yayın No:1119. 3. Kılıç, C.C., 2008. Gübreler ve Gübreleme Ders Notları (E.Ü Bayındır MYO Seracılık ve Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, 4. Farklı notlardan hazırlanmış power point sunum
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Activities are given in detail in the sections of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation".
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination166
Final Examination11212
Attending Lectures14228
Practice14228
Team/Group Work14228
Project Preparation2612
Self Study166
TOTAL WORKLOAD (hours)120
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
LO1               
LO2               
LO3               
LO4               
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr