Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
TPZ302SOILLESS CULTUREElective364
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
The aim is to let students to understand why soilless cultivation is used, to be aware of developments in this subject, to understand the trends for covering plant water and nutrient requirements in soilless cultivation, to plan and to manage soilless cultivation at commercial level, to solve problems facing in soilless plant production.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Ayşe GÜL
Learning Outcomes
1Topraksız tarımın nedenlerini açıklayabilme.
2Farklı bitki türlerinde topraksız tarım tekniklerini planlayabilme ve uygulayabilme.
3Topraksız bitki yetiştiriciliğinde karşılaşacağı problemleri çözebilme.
4Topraksız tarımın çevreye etkisini belirleyebilme ve üretimi çevreye duyarlı tasarlayabilme.
5Bu alandaki yeniliklere açık olma, bilgiye ulaşma ve çözüm üretme becerisi.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
An introduction (History of soilless culture, The development of soilless culture in the world and Turkey, Reasons for extention of soilless culture in the greenhouses) Soilless culture techniques (Water culture, Substrate culture), Substrates, Reusing of substrates, Irrigation and nutrition in substrate culture, Plant nutrition in soilless culture, Preperation and application of nutrient solution, Diagnostic procedures, Advantages and disadvantages of soilless culture, Environmental effect of soilless culture, The Future.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Topraksız tarımın tarihçesi, Dünyada ve Türkiye’de kullanımı, Seracılıkta yaygınlaşmasının nedenleri Dönem ödevlerinin dağıtımı
2Su kültürü
3Substrat kültürü
4Kullanılan substratlar
5Substratların tekrar kullanımı
6Substrat kültüründe bitkilerin su ve besin gereksinimlerinin karşılanması
7Topraksız tarımda bitki besleme
8Ara sınav
9Besin çözeltisi hazırlığında dikkat edilecek konular
10Profesyonel bir işletmenin ziyaret edilmesi ve bu konuda rapor hazırlanması
11Gezi raporlarının teslim edilmesi Besin çözeltisinin uygulanışı
12Çözelti-Ortam-Bitki analizleri
13Dönem ödevlerinin sunumu
14Dönem ödevlerinin sunumu
15Topraksız tarımın avantaj ve dezavantajları, Çevreye etkisi, Geleceği
16Final Sınavı
Recommended or Required Reading
- Gül A., 2008. Topraksız Tarım. Hasad Yayıncılık, 144 p. - Raviv M., Lieth J.H., 2008. Soilles Culture: Theory and Practice. Elsevier, 587 p. - Savvas D., Passam H. (ed.), 2002. Hydroponic Production of Vegetables and Ornamentals. Embryo Pub., Greece, 463 p. - Gül A., Tüzel İ.H., Okur B.,Tuncay Ö., Aykut N., Engindeniz S., 2000. Serada Topraksız Tarım Tekniği ile Hıyar Yetiştiriciliği. TÜBİTAK TARP Yayınları, 51 p. - Resh H.M., 1991. Hydroponic Food Production. Woodbridge Press Pub. Com., California, 462 p. - Winsor G.W., Schwarz M., 1990. Soilless Culture for Horticulture Crop Production. FAO Plant Production and Protection Paper, No. 101, Rome, 188 p.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Activities are given in detail in the sections of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation".
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination150
Quiz110
Practice140
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities60
End Of Term (or Year) Learning Activities40
SUM100
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14228
Practice14228
Field Trip248
Self Study414
Individual Study for Mid term Examination414
Individual Study for Final Examination616
Reading818
TOTAL WORKLOAD (hours)90
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
LO1               
LO2               
LO3               
LO4               
LO5               
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr