Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
FİD302NEW TECHNOLOGIES IN FOOD PRODUCTIONElective354
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
The aim of this course are -to teach the definition of seedling and grafted seedlings; recent situation of usage and practice of grafted and nongrafted seedlings in the world and in our country, -to teach the advantages and disadvantages of seedlings produced by seedling company -to teach the growing media for seedling production - to teach normal and grafted seedling production and stages on a commercial scale, new techniques -to teach the grafting machine and robots
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Gölgen Bahar ÖZTEKİN
Learning Outcomes
1Sebzelerde hazır fide ve aşılı fide kullanım nedenlerini öğrenebilme
2Hazır fide ve aşılı fide elde etme yöntemlerini ve temel ilkelerini öğrenebilme
3Fide üretiminde yeni teknolojileri öğrenebilme
4 Kaliteli fide elde edilmesinde teorik bilgiyi pratiğe aktarabilme.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
-
Course Contents
The contents of this course include definition of normal and grafted vegetable seedling, historical development of vegetable seedling and grafting, recent situation of usage and practice of seedlings in the world and in our country, advantages and disadvantages of using seedlings produced by seedling company, modern techniques on seedling production, different grafting techniques, basic principles of vegetable grafting, grafting and stages of grafting after graft, grafting machineries and robots, new practices on seedling production.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Hazır fide nedir? Tarihçesi, Dünyada ve ülkemizdeki durumu Ders uygulama işleyişinin tanıtımı, ödev konularının belirlenmesi ve dağıtımı, materyal temini
2Hazır fidenin önemi ve avantajlarıHazır fide üretiminde kullanılan materyallerin, çimlendirme odasının, fide serasının ve donanımlarının tanıtılması
3Fide üretiminde tohumun önemi ve tohum özellikleriTohum ekim ortamlarının hazırlanması ve farklı türlerde tohum ekimi, Aşı için anaç/kalem tohum ekimi Fidelerin çimlendirme odasında konulması, çimlendirme odası uygulamaları
4Hazır fide üretiminde kullanılan ortamlar ve özellikleriAnaç/kalem tohum ekimi Fide çıkışı ve gözlemleri
5Fide üretim seraları ve özellikleriKapillar sulama ile fide gelişimi
6Hazır fide üretim aşamalarıFide çıkışı ve gözlemleri
7Hazır fide üretiminde yeni teknolojiler (aşılı fide, kapillar sulama, otomasyonFide çıkışı ve gözlemleri
8ARA SINAV-
9Aşılı fide nedir? Tarihçesi, Dünyada ve ülkemizde kullanımı, avantaj ve dezavantajlarıFidelikte bakım işlemleri, Boom sistemi ve dozatron kullanımı
10Aşılı fide üretiminde kullanılan anaçlarCucurbitlerde aşı yapılması ve fide kaynaştırma
11Aşılı fide üretim yöntemleri ve aşı sonrası bakımSolanaceae türlerinde aşı yapılması ve fide kaynaştırma
12Aşı makinaları, aşı robotlarıFide Aşılı fidelerin fide serasına alımı ve bakımıserasında fidelerin bakımı
13Fide üretiminde gübreleme, besin elementi eksiklik ve fazlalıklarıFide serasında fidelerin bakımı
14Fide üretiminde hastalık ve zararlılar, mücadele yöntemleriÖdev sunumu
15Fide üretiminde ve fide sektöründe karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarıUYGULAMA SINAVI
16FİNAL SINAVI
Recommended or Required Reading
Fordham, R., Biggs, A.G., 1985. Principles of Vegetable Crop Production. Collins Professional and Technical Books. Wilham Collins Sons and co. Ltd. London. Pıhlıs, P., 2009. Türkiye’de Kontrollü Koşullar Altında Fide Yetiştiriciliği ve Türkiye’deki Son Teknolojiler. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bitirme Tezi. 44 s. Bornova-İzmir. Gül, A., Öncel, B., Duru, A., Gül-Aydoğan, N., 2006. Türkiye’de Kontrollü Koşullar Altında Fide Üretimi. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 24-28. Doolan, W. D., Leonardi, C., Baudoin, W.O., 1999. Vegetable Seedling Production Manual. FAO Plan Poduction and Protection Paper, 155. 72 p. Rome. Öztekin, G. B., 2007. Aşılı Sebze Fidesi Üretimi. Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu (TAYEK) Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışverişi Toplantısı, Yayın No: 129. Sayfa 208-221, 11-15 Haziran 2007, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen. Lee, J. M., Bang, H. J., and Ham, H. S. 1998. Grafting of Vegetables. J. Japan Soc. Hort. Sci. 67: 1098–1114. Lee, J.M., 2003. Vegetable Grafting, Advances in Vegetable Grafting. Horticultural Science Forum 43 (2):13-21. Schwarz, D., Colla, G., 2013. Vegetable Grafting, Scientia Horticulturae (Special Issue), 149. Lee, J. M. and Oda, M. 2003. Grafting of herbaceous vegetable and ornamental crops. Hortic. Rev. 28: 61–124.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Activities are given in detail in the sections of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation".
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
-
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Attending Lectures14228
Practice14228
Self Study14114
Individual Study for Mid term Examination11515
Individual Study for Final Examination12020
Homework12020
TOTAL WORKLOAD (hours)127
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
LO1               
LO2               
LO3               
LO4               
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr