Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
2802001082019Elective122
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin; Türk Halk Oyunlarını tanıması, geleneksel özelliklerini gözlemlemesi, geleneksel oyunların hareketsel analizi yapması, bireysel uygulama ile taklit edebilmesi, hareketi kendi bedenine aktarma sistemlerini basamaklamasına katkıda bulunmaktır.
Name of Lecturer(s)
Bora OKDAN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Oyunları hakkında geniş bilgiye sahip olma oyun repertuarını tanıma, öğrenme, uygulama, ve sahneleme projeleri geliştirme.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
AKDOĞU, Onur, “Bir Müzik Türü Olarak Zeybek ve Alt Türleri”, Zeybekler Sempozyumu Bildirileri, Muğla, 2002 ARSUNAR, Ferruh, Batı Anadolu’da Zeybekler ve Zeybek Oyun Havaları, Basılmamış, 1953 ASAF Seyfettin - Asaf Sezai, Yurdumuzun Nağmeleri, Yayına Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. F. Reyhan Altınay, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, 2008 AVCI, Ali Haydar, “Bir Sosyal isyancılık Kurumu: Zeybeklik ve Zeybekler”,Folklor Edebiyat Dergisi, Başkent Klişe Matbaacılık, Ankara, 1997 AVCI, Ali Haydar, Zeybeklik ve Zeybekler Tarihi, E Yayınları, İstanbul BÖLÜKBAŞI, Rıza Tevfik, “Raks Hakkında”, Nevsal-i Afiyet Sehname-i Tıbbi, İstanbul, 1900 DEMİRSİPAHİ, Cemil, Türk Halk Oyunları, , Türk Tarihi Kurumu Basımevi. I. Baskı, Ankara 1975 HAKALMAZ, Orhan, Ege Bölgesi Ağır Zeybekleri, Kitap Matbaası, İstanbul HOBSBAWM, Eric J., “Eşkıyalar”, Folklora Doğru Dergisi, Boğaziçi KARADEMİR, Abdurrahim, “Dünden Bugüne Zeybekler ve Dansları”, Efeler, Taşkın Matbaası, Aydın, 1991 ÖZBİLGİN, M. Öcal, Zeybeklik Kurumu ve Zeybek Oyunları, Doktora Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, 2003 ÖZBİLGİN, M. Öcal, Türk Halk Oyunlarında Tür ve Biçim Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, 1994 SARALP, Perihan, Orta Asya Bozkırlarından Kartal Yuvalarına, Efeler, Aydın, Taşkın Matbaası, 1991 ŞAPOLYO, Enver Benhan, “Efe, Zeybek, Kızan, Yaşayışları ve Adetleri”, Türk Yurdu Dergisi, İstanbul, 1954 Meydan Larousse , “Tavır”, Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Ankara, 1992 YAVİ, Ersal, Efeler, Taşkın Matbaası, Aydın, 1991 YETKİN, Sabri, Ege’de Eşkıyalar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 35, Numune Matbaacılık, İstanbul, 1997 Denizli Zeybek oyunları alan araştırması video görüntüleri
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr