Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
2802002082019Elective242
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilere; kendilerinin ve diğerlerinin farkına vararak, olası sorunların çözümünde empati becerilerini de kullanarak doğru iletişim kurmalarını sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr.Remzi Ferudun DORAK
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
İletişim kavramı, benlik ve bilinç, algılama ve fenomen, farkına varma ve varoluş, iletişimde dinlemenin rolü, iletişim tipleri, tutumlar ve davranışlar, savunma mekanizmaları, sürtüşme ve çatışmalar, iletişimde önyargılar ve empatinin yeri, duygusal zeka, iletişimde kültürün önemi, sık yaşanılan iletişim sorunları ve etkili sunum teknikleri.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Sillars,S. İletişim, M.E.B. 1995 Gürüz,D.&Eğinli,A. İletişim Becerileri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008 (1. Baskı) Schober,O. Beden Dili, ARION, 2003
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr