Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
706002752012INTRODUCTION TO PHILOSOPHYElective232
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin felsefi düşünmenin önemini kavramalarını, felsefe, bilim ve din arasındaki farklılıkları görmelerini; temel felsefi sorunlarla ilgili görüşleri tanımalarını; felsefi- eleştirel düşünebilme alışkanlığı geliştirmelerini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu Şahin
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Felsefi Düşüncenin Karakteristikleri; Felsefi Bilgi ve Sağduyu Bilgisi; Felsefe-Bilim-Din ve Sanat İlişkisi; Temel Felsefi Meseleler; Felsefenin Temel Disiplinleri; Epistemoloji; Bilim Felsefesi; Ahlak Felsefesi; Siyaset Felsefesi; Eğitim Felsefesi
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Felsefeye Giriş, Ahmet Arslan, Adres Yay.; Felsefeye Giriş, J.H.Randall Jr, J.Buchler, E.Ü Sosyal Bilimler Fak. Yayınları; Felsefe 2002, A.Arslan (Yayına haz), TÜSİAD Yay.; Felsefe Aracılığıyla Düşünme, C.Horner, E.Westacott, Phoenix Yayınları; Felsefeyi Taktimimdir, Andre Comte Sponville, Altın Kitaplar; Özgür Eğitim, Joel Spring, Ayrıntı Yayınları; Emile ya da Eğitim Üzerine, Jean-Jacques Rousseau, Say Yayınları; Gerald L. Gutek, Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr