Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
707002452012INTRODUCTION TO EVOLUTIONARY PSYCHOLOGYElective232
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu ders kapsamında insan davranışlarının ve düşüncesinin evrimsel temelleri üzerinde durulacaktır.
Name of Lecturer(s)
İbrahim Mert Teközel
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
• Modern insanın kökeni • Evrimsel kuramın temel kavramları (doğal seçilim, cinsel seçilim, adaptasyon, cinsiyet içi rekabet, hayatta kalma, üreme başarısı vb.) • Evrimleşmiş psikolojik mekanizmalar • Atasal çevre problemi • Dahili uyum başarısı kuramı • Ebeveyn yatırımı ve eşleşme • Erkek ve kadında eşleşme tercihleri • Kısa ve uzun süreli eşleşme stratejileri • Kıskançlık
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
• Buss, D. M. (2009). Evolutionary psychology: The new science of the mind. Boston: Pearson. • Gaulin, S. J. C., McBurney, D. H. (2001). Psychology: An evolutionary approach. NJ: Prentice Hall. • Buss, D. M., Dedden, L. A., (1990). Derogation of Competitors. Journal of Social and Personal Relationships, 7, 395-422. • Buss, D. M. (1988). From Vigilance to Violence: Tactics of Mate Retention in American Undergraduates. Ethology & Sociobiology, 9, 291-317. • Sütçübaşı, B. (2009). Kıskançlık olgusunun rakibin özellikleri açısından incelenmesi. Yayınlanmamış lisans tezi. Izmir: Ege Üniversitesi • Yımaz, A. (2008). Sosyal karşılaştırma enformasyonunun evrimsel değerinin incelenmesi: Kıskançlıkta rekabet. Yayınlanmamış lisans tezi. Izmir: Ege Üniversitesi
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr