Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
702002552012HISTORY OF ANCIENT CIVILIZATIONSElective232
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı İlkçağ Uygarlıklarının tarihlerinin öğrenciler tarafından bilinmesini ve anlaşılmasını sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof Dr Mehmet Ali KAYA
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Tarih Öncesi Çağları Uygarlaşma Süreci; ilk kentler ve devletler Eskiçağın Büyük Uygarlıkları ( Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Girit, Fenike, Eski Yunan ve Roma) Siyasal Rejimler Toplumsal Yaşam Ekonomik Yaşam Kültürel yaşam
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. W.D. Jones & H. Montgomery, Civilisation Throught the Centuries. London 1960. 2. A. Ribard, İnsanlığı Tarihi (çev. E. Başar, Ş. Yalçın, H. Berktay). İstanbul 1983. 3. E. M. Burns, Western Civilisations. Newyork 1969. 4. W. McNeil, Dünya Tarihi (çev. A. Şenel). Ankara 2001. 5. B. Clough, Uygarlık Tarihi. Dünyamızın Başlangıcından Bugüne kadar (çev. N. Önol). Ankara 1965. 6. G. Child, Tarihte Neler Oldu (çev. M. Tuncay- A. Şenel). İstanbul 1982. 7. İ. Güven (ed.), Uygarlık Tarihi. Pegem Akademi Yayınları. Ankara 2012.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr