Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
702002562012HISTORY OF THE MODERN AND CONTENPORARY AGE CIVILIZATIONSElective242
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Ülke ve toplumların, düşünsel, estetik, teknik, bilimsel, maddi ve manevi varlıklarının, fikir ve sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin incelenmesi, kavranması.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Sabri SÜRGEVİL
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Ülke ve toplumların, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin incelenmesi; bilim ve tekniğin ilerlemesi ile yaratılan yaşama koşulları ve bunun sonucu ortaya çıkan yaşamada kolaylık sağlama, usçullaşma ve yetkinleşmede değişme ve gelişmeler incelenir, yorumlanır ve analiz edilir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. S. Tanilli, Uygarlık Tarihi, İstanbul, 1997 2. T. Z. Tunaya, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İstanbul, 1969 3. G. H. Sabine, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara, 1969 4. A. Çıgdem, Aydınlanma Düşüncesi, İstanbul, 1997. 5. T. B. Bottomore, Seçkinler ve Toplum, Ankara, 1990.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr