Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
713002402012ARCHAEOLOGY OF ANATOLIAElective242
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Anadolu toprakları üzerinde yaşayan kültürler ve bu kültürlerin arkeolojik verilerini değerlendirmek
Name of Lecturer(s)
Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Anadolu toprakları üzerinde yaşayan kültürler, bu kültürlerin arkeolojik kalıntıları, antik kentler, yerleşimler, höyükler, buluntular
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları W. Radt, Pergamon J. Mellaart, Çatalhöyük, Anadolu'da Neolitik Bir Kent V. Sevin, Anadolu Arkeolojisi S. Gür, İlk İnsandan Selçuklu'ya Anadolu Uygarlıkları ve Antik Şehirler E. Yazıcı, Efes ve İon Kentleri Y. Yılmaz, Türkiyenin Antik Kentleri L. Sepici, Göbeklitepe
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr