Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
712002552014ART HISTORY Elective232
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu ders, öğrencilerin Sanat Tarihi hakkında genel bilgiler edinmelerini, bir sanat eserine nasıl bakılması gerektiği, yaratıldığı süreç bağlamında üslupsal özelliklerinin verilmesini amaçlar.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Emine Tok
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Sanat Tarihinin tanımı, Sanat Tarihi hakkında genel bilgiler. Genel sanat tarihi terminolojisi, Türkiye kültür mirası üzerinden sanat eserini tanıma ve anlama.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
E. H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, (Çev. B. Cömert), İstanbul 1980. E. Panowsky (çev.A.Batur-S.Batur), Hümanist Bir Bilim Dalı Olarak Sanat Tarihi, İst. 1968 B. Cömert, Mitoloji ve İkonografi , 1999. D. Kuban, 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, İstanbul, 2000. A. Turani, Dünya Sanat Tarihi, İst. 2005. C. Mango (Çev. M. Kadiroğlu), Bizans Mimarisi, Ankara, 2006. O. Aslanapa, Türk Sanatı, İst. 2005.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr