Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
708004132016SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE IElective473
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
To give general aspects of knowledge based sociology and relation ships with other social sciences
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. BEKİR BALKIZ
Learning Outcomes
1 Bilgi konusunda felsefi, sosyolojik ve antropolojik kuramlar arasında disiplinler arası bağlantılar kurma
2Bilgi toplumunun sosyal temellerini kavrama ve bu toplumun yaşam tarzına hazırlanma
3 Bilgi konusunda eleştirel düşünme ve tahlil etme yeteneği kazanma
4Kendi disiplininin bilgisini sorgulayabilme ve yeniden oluşturma yeteneğini kazanma
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
Given in detail at weekly course contents
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1What is Knowledge?
2Origin Problem of Knowledge
3Origin Problem of Knowledge in Relation to Philosophy of Knowledge
4Origin Problem of Knowledge in Relation to Sociology of Knowledge
5Social construction of language and knowledge
6Knowledge, Language and Ideology
7Knowledge, Language and Ideology
8Midterm exam
9Collective Memory, language and knowledge
10 Orality and Literacy Culture
11Sociology of Knowledge of Durkheim
12Sociology of Knowledge of Mannheim
13Knowledge Theory of Marx
14Foucault: Knowledge and Power
15Habermas: Knowledge and Interest
16Final exam
Recommended or Required Reading
1) A.Kadir Çüçen, Bilgi Felsefesi, Asa Kitabevi 2) David Pears, Bilgi Nedir?, Bilim ve Sanat Yayınları 3) Mustafa Aydın, Bilgi Sosyolojisi, Açılım Kitap 4) Armond Mattelart, Bilgi Toplumunun Tarihi, İletişim Yayınları 5) Peter L.Berger/Thomas Luckman, Gerçekliğin Sosyal İnşası, Paradigma yayınları 6) Hüsamettin Arslan, Epistemik Cemaat, Paradigma yayınları 7) Eyüp Kemerlioğlu, Bilgi Sosyolojisi, Saray kitabevleri 8) Susan Heckman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, Paradigma yayınları 9) Terry Eagleton, İdeoloji, Ayrıntı Yayınları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Self Study16232
Individual Study for Mid term Examination21020
Individual Study for Final Examination11414
Reading16116
TOTAL WORKLOAD (hours)86
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
LO1             
LO2             
LO3             
LO4             
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr