Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
721002482016INTRODUCTION TRANSLATION II (ENGLISH)Elective242
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
a)Temel çeviri kavram ve kuramlarının pekiştirilmesi b) Türkçe ve İngilizce farklı metin türlerinin incelenerek metin bilgisinin geliştirilmesi c) Hukuk, ekonomi,eğitim ve iş dünyası gibi özel alan çevirilerinin yapılarak ilgili konularda terim bilgisi edinilmesi ve çeviri edinci geliştirilmesi
Name of Lecturer(s)
Öğr. Gör. Dr. Mine Çankaya
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
a)Temel çeviri kavram ve kuramlarının gözden geçirilimesi b)Özel alan çevirisiyle ilgili temel kavram ve yaklaşımların öğrenilmesi c)Özel alan çevirisi pratiklerinin yapılması
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Kızılcık Karpuz Olur Mu Hiç? İlahi Çevirmen, Işın Bengi Öner, Ülker İnce, Diye, İstanbul, 2009 Çeviri: Dillerin Dili, Akşit Göktürk, Yapı Kredi, İstanbul, 2010 Çevirinin ABC’si, Şehnaz Tahir Gürçağlar, Say İstanbul, 2011
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr