Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
İTL201ITALIANElective234
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Others
Objectives of the Course
Italyanca'ya giriş: gramer, kelime haznesi, dilin yapısı.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1Dilbilimsel yapıyı anlayabilme
2Temel gramer yapısını anlayabilme
3Kelime haznesi oluşturabilme
4Basit yazılı metinleri ve sözlü diyalogları anlayabilme
5Basit yazılı mesajlar ve sözlü diyaloglar oluşturabilme
6Temel gramer kuralları bilgisine sahip olabilme
7Bilgi alışverişinde pratik beceri gösterebilme
8İtalyanca’yı sınırlı yapısal, gramatik ve kelime bilgisiyle temel amaçlar için kullanabilme becerisi kazanma
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Italyanca'ya giriş: cümle yapısı, isim ve sıfatlarda eril-dişil, tekil-çoğul olma hali, artikeller, yardımcı fiiller, 'olmak' ve 'sahip olmak' fiilleri, düzenli fiillerin şimdiki zaman halleri, bazı çok genel düzensiz fiiller, iyelik sıfatları ve zamirleri; zaman, yer ve miktar ifadeleri, edatlar, geçmiş zaman, kendini tanıtma, selamlaşma, 'ev', 'restoran', 'yemek', alışveriş, yön sorma, telefon konuşmaları, zaman ve yer ifadeleri, haftanın günleri, aylar, saatler, rakamlar, 'tatil', 'iş', vs...
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Tümce yapılarına ve selamlaşma’ya giriş İtalyanca tümce kurma kuralları Sınıf tartışması, Soru-Cevap
2Dişil ve eril isimler, sıfatlar ve kendini tanıtma Cinsiyet kuralları Sınıf tartışması, Soru-Cevap
3Belirtme artikelleri ve yer, zaman, miktar zarfları Dişil, eril, çoğul, tekil ve düzensizler Sınıf tartışması, Soru-Cevap
4Olmak ve sahip olmak fiilleri – basit bilgiler verme Yardımcı fiiller Sınıf tartışması, Soru-Cevap
5Düzenli fiillerin şimdiki zaman halleri Birinci, ikinci, ücüncü şahıs çekimleri Sınıf tartışması, Soru-Cevap
6Sık kullanılan düzensiz fiiller: Gelmek, gitmek, gereklilik ve zorunluluk fiilleri, vs... Sınıf tartışması, Soru-Cevap
7Belirtme sıfatları ve zamirleri Bu – şu Sınıf tartışması, Soru-Cevap
8Vize sınavıSınıf tartışması, Soru-Cevap
9İyelik sıfatları ve zamirleri – aileniz ve kendiniz hakkında konuşmalar Sınıf tartışması, Soru-Cevap
10Geçmiş zaman – geçmişteki olaylarla ilgili konuşma Sınıf tartışması, Soru-Cevap
11Okuma becerileri – yazılı bir metni anlamak için gereken temel ögeler Şimdiki zaman ve geçmiş zamanda basit öyküler Sınıf tartışması, Soru-Cevap
12Zarflar, edatlar; zaman, yer ve miktar ifadeleri Basit yazılı metinler oluşturma Sınıf tartışması, Soru-Cevap
13Temel yazma becerileri, cümle yapısı Dikte, durumsal diyaloglar yazma Sınıf tartışması, Soru-Cevap
14Geçmiş zaman Geçmiş zaman ve geçmiş zamanda süreklilik kalıplarının kullanılışı Sınıf tartışması, Soru-Cevap
15Geçmiş zaman ve geçmiş zamanda süreklilik ifadeleri Metin okuma, geçmiş olaylarla ilgili konuşma Sınıf tartışması, Soru-Cevap
16Final sınavıSınıf tartışması, Soru-Cevap
Recommended or Required Reading
1. ’Italian One’ – set of fotocopies from various text books. 2. ‘Easy Italian’ - set of fotocopies from various reading books for beginners
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination133
Discussion14114
Team/Group Work14114
Self Study14114
Individual Study for Mid term Examination122
Individual Study for Final Examination122
Performance515
Homework515
TOTAL WORKLOAD (hours)61
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
LO1           
LO2           
LO3           
LO4           
LO5           
LO6           
LO7           
LO8           
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr