Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
300001522015SAĞLIK SOSYOLOJİSİSeçmeli122
Dersin Seviyesi
Lisans ve Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin sağlık sosyolojisinde hastalık ve sağlık olgularının farklı toplumlarda algılanış biçimlerini, sağlık olaylarının toplumsal, sosyal ve ekonomik olaylarla ilişkilerini ve bunların eczacılık uygulamalarındaki önemini, hastalıkların oluşumu ve önlenmesinde ve bireyin sağlığının geliştirilmesinde sosyal etkenlerin etkisi hakkında farkındalıklarının arttırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğrt.Üyesi Bülent KIRAN
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık,hastalık kavramlarını ve toplumdaki algılanış biçimlerini tanıma.
2Sosyoloji ve sağlık sosyolojisinin doğuşu,tarihsel gelişimini,kurucu ve kuramlarını tanıma
3Toplumsal yapı ve diğer etmenlerin sağlığa etkilerini kavrayabilme
4İnsanların sağlık davranışlarına etki eden sosyal,ekonomik ve kültürel çevre faktörlerini tanıma
5Sağlık sosyolojisinin kuram ve metodlarını tanıma ve eczacılık uygulamalarında yararlanabilme becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sağlık Sosyolojinin tanımı, kısaca doğuşu gelişimi, öncü kişileri, kuramlar, hastalık ve sağlık kavramları ve bunların toplumdaki algılanış biçimleri ele alınıp, sağlık davranışlarına etki eden sosyal, ekonomik ve kültürel çevre faktörleri ve bunların eczacılık uygulamaları açısından önemi incelenip, tartışılmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Sosyolojiye Giriş ve Sağlık Sosyolojisi Tanımlar ve kapsam ve Dersin Tanıtımı
1Sağlık Sosyolojisinin doğuşu ve gelişimi
2Bilim Devrimi, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi
3Sosyolojinin Kurucuları ve Önemli Şahsiyetleri: Saint-Simon, Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber,Anthony Giddens
4Sosyolojide kullanılan kavramlar: Kültür, statü, rol, değer, norm, örf, adet, gelenek,görenek,töre
5Toplumsallaşma; toplumsal yapı; Toplumsal tabakalaşma ve tabakalaşma sistemleri
6Sağlık ve hastalık olgularına sosyolojinin bakışı; sağlık sosyolojisinin tanımı ve gelişimi
7ARA SINAV
8Toplumsal Etmenlerin Sağlığa Etkileri
9Sağlık ve Kültür Etkileşimi
10Geleneksel tıp ve Modern tıp
11Hastalığın değişen modelleri ve toplum
12Sağlığın Sosyal Belirleyicileri;toplumsal, ekonomik ve Kültürel belirteçleri
13Sosyolojik açıdan toplum, ilaç ve eczacılık
14Türkiye’de ve Dünya’da Sağlığa Bakış
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dr.Öğrt.Üyesi Bülent KIRAN Ders Notları,İzmir,2019 Sağlık Sosyolojisi - Zafer Cirhinlioğlu Sosyoloji - Kevin Bonnett ve Pip Jones Sosyolojiye Giriş - İhsan Sezal Sağlık Sosyolojisi Kadın ve Kentleşme - Nurşen Özçelik Adak Toplumsal Yapı ve Sağlık Hastalık Sistemi - Orhan Türkdoğan Sınıf Sağlık Eşitsizlik - İlker Belek Sağlığın Sosyal Belirleyicileri- Micheal Marmot, Richard G.Wilkonson Sosyolojide Eczacılık Uygulamaları-Paul Bissel-Janine Morgan Traulsen
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ1 3   1               
ÖÇ2 3   1               
ÖÇ3 3   1               
ÖÇ4 3   1               
ÖÇ5                     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr