Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402014232006ÇİÇEKÇİLİK VE SERACILIKSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere çiçekçilik ve seracılık tanımlarının yapılması, seraların sınıflandırılması ve sera kurarken dikkat edilmesi gereken hususların öğretilmesi, seracılık tarihi konusunda detaylı bilgi verilmesi, sera kurulacak bölgenin coğrafyasının, iklim özelliklerinin ve toprak koşullarının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verilmesi ve bu koşullarda seranın kurulacağı yerin özelliklerinin tartışılması, sera içinin düzenlenmesi çalışmasının anlatılması, seralarda ısıtma ve sulamanın nasıl olması gerektiğinin öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Esin Akçam Oluk
Öğrenme Çıktıları
1Seracılık ile ilgili temel kavramları öğrenme
2Sera çeşitlerini ve kullanım alanlarını kavrayabilme
3Seraların kurulumu ile ilgili temel bilgileri öğrenebilme ve bu bağlamda yeni kurulacak bir sera için ne gibi işlemler yapılacağı konusunda fikir sahibi olma
4Sera kurulan yerdeki iklim ve toprak koşullarını bilme ve bu bağlamda yorum yapabilme yeteneğini kazandırma
5Çiçekçilik ve Seracılık dersinde öğrenilen bilgilerinin günlük hayatta kullanılabilme yetisinin kazandırılabilmesi
6Gerek ders kapsamındaki gezilerle gerekse ortak çalışmalarla öğrenciler arasında takım ruhunu ortaya çıkarabilme
7Seracılık konusunda aktif olarak araştırma yapabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme
8Çiçekçilik ve Seracılık eğitiminden yola çıkarak deneysel mantık ve analitik düşünceyi kazandırabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çiçekçilik ve seracılık tanımlarının verilmesi, seranın genel tanımı. Kuruluş aşamasında seraların dikkat edilmesi gereken özellikleri ve seraların genel olarak sınıflandırılmaları. Dünyada ve ülkemizde seracılık tarihi. Sera kurulurken dikkat edilmesi gereken etmenler; Sanayi bölgelerine mesafesi, pazar yerlerine olan mesafesi, kurulduğu bölgedeki toprak özellikleri, seranın kurulduğu bölgenin iklimsel koşulları, arazinin topoğrafik özellikleri; eğimi, yönü, rüzgar alıp almaması. Sera içinde çevresel şartların düzenlenmesi; Işık, sıcaklık, nem, v.b. Seralarda yetiştirilen bitkiler; süs bitkileri; kesme çiçek, saksı çiçekleri, sebzeler, odunsu bitkiler; çeşitli meyve fidanları, değerli ağaç türlerinin fidanları. Sera içinin düzenlenmesi; Sera tipine göre bitki yetiştirme yerlerinin belirlenmesi; yetiştirme yeri olarak sera taban toprağının kullanılması, hendeklerin kullanılması, masa veya raf sistemlerinin düzenlenmesi. Sera içinde bitki yetiştirmede kullanılan diğer elemanlar; malçlama, sap-saman kültürü, torba kültürü, su kültürleri. Seralarda ısıtma. Seralarda sulama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çiçekçilik ve seracılık tanımlarının verilmesi-Seranın genel tanımı
2Kuruluş aşamasında seraların dikkat edilmesi gereken özellikleri ve seraların genel olarak sınıflandırılmaları
3Dünyada ve ülkemizde seracılık tarihi-Genel bilgi
4Sera kurulurken dikkat edilmesi gereken etmenler-I-Sanayi bölgelerine mesafesi, pazar yerlerine olan mesafesi, kurulduğu bölgedeki toprak özellikleri, v.b.
5Sera kurulurken dikkat edilmesi gereken etmenler-II- Seranın kurulduğu bölgenin iklimsel koşulları, arazinin topoğrafik özellikleri;eğimi, yönü, rüzgar alıp almaması, v.b.
6Sera içinde çevresel şartların düzenlenmesi-Işık, sıcaklık, nem, v.b.
7Seralarda yetiştirilen bitkiler I- Süs bitkileri; kesme çiçek, saksı çiçekleri, v.b.
8Arasınav
9Seralarda yetiştirilen bitkiler II- Sebzeler
10Seralarda yetiştirilen bitkiler III-Odunsu bitkiler; çeşitli meyve fidanları, değerli ağaç türlerinin fidanları
11Sera içinin düzenlenmesi I- Sera tipine göre bitki yetiştirme yerlerinin belirlenmesi; yetiştirme yeri olarak sera taban toprağının kullanılması, hendeklerin kullanılması,
12Sera içinin düzenlenmesi II - Masa veya raf sistemlerinin düzenlenmesi, v.b.
13Sera içinin düzenlenmesi III -Sera içinde bitki yetiştirmede kullanılan diğer elemanlar; malçlama, sap-saman kültürü, torba kültürü, su kültürleri
14Seralarda ısıtma
15Seralarda sulama
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Floriculture : From Greenhouse Production to Floral Design Ronald J. Biondo and Dianne A. Noland, International Book, 2006, Reprint, x, 662 p, tables, ills, ISBN : 81-8189-086-8
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama236
Rapor Sunma212
Proje Hazırlama339
Proje Sunma224
Bireysel Çalışma224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma11222
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)107
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 5            
ÖÇ25             
ÖÇ3    4  3    33
ÖÇ4 5  4   355   
ÖÇ5 4  4  3  5   
ÖÇ6   5  5    5  
ÖÇ7  4    54 54  
ÖÇ8              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr