Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402024142002ATIK SULAR VE ARITIMISeçmeli475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, atıksu arıtımı ile ilgili konuları anlamak ve analiz etmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
1Askıda katıların, kolloidlerin, çözünmüş ve partiküler haldeki organik maddelerin, nutrientlerin, patojenlerin ve toksik maddelerin uzaklaştırılması için atık arıtma sistemlerinin prensiplerini öğrenebilme
2Kentsel ve endüstriyel atıksuyun optimum arıtımı için dersten elde edilmiş bilgiyi uygulayabilme
3Atığı karakterize edebilme ve uygun işletim ve uzaklaştırma için standartların istediği arıtım tipini tanımlayabilme
4Uygun şekilde atıksu arıtım operasyonlarını yürütecek kimyasal ve mikrobiyolojik bilgi ve yeteneği uygulayabilme
5Bir alanda veya belirli bir aktiviteden üretilmiş atıksuyun kirlilik yükünü tahmin edebilme ve ölçebilme
6Özel bir biyolojik arıtım prosesinde mikroorganizmaların performansını etkileyen kinetikler ve faktörler ve rolünü anlayabilme
7Çevreye atıksu deşarjının çevresel etkisini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Konular atıksuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini ve onların fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtımını içermektedir. Ayrıca arıtım proseslerinin her biri ile ilişkili avantajlar, dezavantajlar ve problemler tartışılacaktır ve su, atıksu karakteristiklerinin analizinde pratik deneyim kazandırılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Atıksuların fiziksel özellikleriAtıksularda örnekleme metodları
2Atıksuların kimyasal özellikleri Su ve atıksular sistemlerinde indikatör organizmalar
3Atıksuların kimyasal özellikleri Su ve atıksular sistemlerinde Fekal streptokok analizleri
4Atıksuların biyolojik özellikleri Su ve atıksular sistemlerinde Clostridium analizleri
5Atıksuların fiziksel arıtımı Su ve atıksular sistemlerinde çözünmüş oksijen analizleri
6Atıksuların kimyasal arıtımı Su ve atıksular sistemlerinde biyolojik oksijen ihtiyacı analizleri
7Atıksuların kimyasal arıtımı Su ve atıksular sistemlerinde biyolojik oksijen ihtiyacı analizleri
8Arasınav Arasınav
9Atıksularda biyolojik prosesler Su ve atıksular sistemlerinde kimyasal oksijen ihtiyacı analizleri
10Atıksuların biyolojik arıtımı (Aerobik askıda büyüme ile gerçekleşen biyolojik arıtım prosesleri) Su ve atıksular sistemlerinde toplam katı ve askıda katı madde analizleri
11Atıksuların biyolojik arıtımı (Aerobik bağlanmış büyüme ile gerçekleşen biyolojik arıtım prosesleri) Atıksu sistemlerinde çöktürme ve çamur hacim indeksi analizleri
12Atıksuların biyolojik arıtımı (Anaerobik askıda ve bağlanmış büyüme ile gerçekleşen biyolojik arıtım prosesleri) Atıksu jar testi
13İleri atıksu arıtımı (azot ve fosfor giderimi) Aktif çamurun mikroskobik incelenmesi
14Stabilizasyon havuzları Aktif çamurun mikroskobik incelenmesi
15Biyolojik arıtımda problemler Aktif çamur sistemlerinde karşılaşılan problemler ve çözümleri
16Final SınavıFinal Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-) Eltem, R.,. 2001, Atık Sular ve Arıtım, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları No.172, Ege Üniv. Matbaası, İzmir ; 2-)Özdemir,G., ve Eltem,R., ,2000, Su ve Atıksuların Mikrobiyolojik İncelenmesi ve Arıtım Uygulamaları, E.Ü.Fen Fak.Kitaplar Serisi No:167, Üniversiteliler Ofset, Bornova-İzmir ; 3-)Metcalf & Eddy., 2003, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, Fourth Edition, McGraw-Hill International Editions.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Laboratuvar125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Alan Gezisi155
Rapor Hazırlama11010
Rapor Sunma111
Bireysel Çalışma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)140
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1  4 5   35    
ÖÇ2 5  4  3      
ÖÇ3         54   
ÖÇ4    5    4    
ÖÇ55        43   
ÖÇ6 3     4 5    
ÖÇ7              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr