Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402024182006PARAZİTOLOJİSeçmeli485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, genel ve özel parazitolojinin temel bilgilerini kazandırmak ve öğrencinin son parazitolojik teknikler ile donatılmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr.İsmail KARABOZ
Öğrenme Çıktıları
1Genel parazitoloji ile ilgili bilgilerin kazandırılması
2Özel parazitoloji ile ilgili bilgilerin kazandırılması
3Tıbbi parazitolojiyle ilgili bilinmesi gerekenler
4İnsan parazitlerinin tanımlanması
5Parazitleri yaşam devirlerinin öğrenilmesi
6Konukçu-parazit ilişkilerinin belirlenmesi
7Son yıllardaki klasik ve modern tekniklerin öğrenilmesi
8Uygun koruyucu ve kontrol mekanizmalarının öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Parazitolojiye giriş, Genel parazitolojiyle ilgili bilgiler, İnsan patojeni önemli protozoonlar, helmintler ve artropodlar Parazitlerin yaşam devirleri, Parazitlerin tanısında kullanılan teknikler,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Parazitolojiye girişParazitolojiye giriş
2Protozoolojiye girişParazit amipler
3Parazit amipler Parazit kamçılılar
4Parazit kamçılılar Parazit sporlular
5Parazit sporlular ve Siliatlar Parazit siliatlar
6Helmintolojiye giriş Protozoon tanı yöntemleri
7Parazit trematodlar Helmintolojiye giriş
8Arasınav Arasınav
9Parazit sestodlar Parazit termatodlar
10Parazit nematodlar Parazit sestodlar
11Artropodolojiye giriş Parazit nematodlar
12Parazit araknidler Artropodolojiye giriş
13Parazit böcekler Parazit araknidler
14Parazit böcekler Parazit böcekler
15Parazitolojik teknikler Parazit böcekler
16Final Sınavı Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
•Unat’ın Tıp Parazitolojisi. Unat,E.K., Yücel, A., Altaş,K., Samastı, M. İ.Ü. Cerrahpaşa Yayınları,İstanbul, 1991.. •Markell,E.K., Voge,M.,John,D.T. Medical Parasitology, 7th Edition, W.B. Saunders Company, Philadelphia,1992
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Takım/Grup Çalışması313
Rapor Hazırlama616
Rapor Sunma515
Seminer414
Bireysel Çalışma91,614,4
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma414
Okuma142,332,2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)148,6
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ155  4    4    
ÖÇ255  4    4    
ÖÇ354  4    4  3 
ÖÇ454   4   3    
ÖÇ5544      4    
ÖÇ654  4    3    
ÖÇ7 54   4 43 3  
ÖÇ8544 33  3     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr