Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
408003012010EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞSeçmeli352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Eğitimin temel kavramları, varsayımları, tartışmaları araştırma ve inceleme yöntemleri, Eğitim bilimi tarihsel gelişimi, Eğitim olgusu karşısında durumu felsefî, tarihsel, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik yönleriyle tanımlaması ve açıklanması ve tartışılması, Türk eğitim sisteminin yapısı Öğretmenlik mesleği konularında bilgi sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Melih BALYAN, Öğr. Gör. Dr. Zehra CERTEL,Öğr.Gör. Fehime HASLOFÇA
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Eğitimin temel kavramlarını, Meslek seçimi, öğretmenlik mesleği ve etiği, Öğretmenlik mesleğinde yeterlilik alanları, Etkili öğretmen özellikleri, Eğitimin bilim olarak gelişimi, Bilim olarak eğitim, Eğitim alanında araştırma konuları, Eğitimin felsefi temelleri, Türk eğitim sisteminin tarihsel gelişimi, Türk milli eğitim sistemini düzenleyen genel esaslar, Millî eğitimin temel ilkeleri, Türk millî eğitim sisteminin genel yapısı, v Eğitimin sosyolojik temelleri, Öğretmenlik mesleği ve çağdaş yaklaşımlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ekiz, D., Durukan H., (2006) Eğitim Bilimlerine Giriş, İstanbul, Lisans yayıncılık Özyurt, S., (2000) Öğretmenlik Mesleğine Giriş 2. baskı, Adapazarı, Değişim Yayınları Demirel, Ö., Kaya, Z., (2003) Öğretmenlik Mesleğine Giriş, 3. baskı, Pegem yayınları Özdemir, S., Yalın, H., İ., ve Sezgim. (2004), Öğretmenlik mesleğine giriş,5. Baskı. Ankara, Nobel Yayınları Fidan, N., Erden, M. (1985), Eğitime Giriş Alkım Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr