Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402014012015STRESS PHYSIOLOGY Seçmeli475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bitki türleri, abiyotik ve biyotik etkileşimlerin bir kombinasyon içinde yer aldığı, dünyanın çok çeşitli ortamlarında bulunurlar. Bu dersin temel amacı bitki stres fizyolojisini temel olarak kavratmak, şekil ve fonksiyonu belirleyen mekanizmaları ortaya koymak, ve bu süreçlerin bitki fizyolojisi, ekoloji ve tarım alanındaki önemini belirtmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Lale Aktaş
Öğrenme Çıktıları
1Bitkilerde stres fizyolojisi kavramının öğrenebilme.
2Bitkilerin su kıtlığı, düşük ve yüksek sıcaklık koşulları, tuzluluk stresi, oksijen kıtlığı, stres koşullarına verdikleri yanıtları tek tek ve birbirleriyle ilişkili olarak kavrayabilme.
3Bitkilerin stres koşullarında ifade ettikleri genlerin işlevlerinin öğrenilmesi ve gen ifadelerinde oluşan farklılıkların uyum mekanizmalarıyla korrelasyonunu kavrayabilme.
4Stres koşullarında sentezlenen proteinlerin ve fonksiyonlarının her bir stres koşuluna spesifik olarak öğrenebilme.
5Bitkilerin stres koşullarına uyum sırasında ürettikleri metabolitleri öğrenebilme.
6Konuyla ilgili güncel yayınları takip edebilme.
7Stres fizyolojisi hakkında elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme.
8Deneysel mantık, analitik düşünce, nicel analiz ve problem çözümü arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Su Kıtlığı ve Kuraklık, Isı stresi ve Isı şoku, Üşütücü ve Dondurucu Sıcaklıklar, Tuzluluk Stresi, Oksijen Kıtlığı Koşullarında Bitkilerin Stres Fizyolojisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitkilerde Stres Oluşturan Koşullarının Tanımlanması
2Su Kıtlığı ve Kuraklık Stresi: İklim ya da Toprak Koşullarına Göre Değişen Bitki Adaptasyon Mekanizmaları, Yaprak Alanın Azaltılması Adaptasyonu, Stomaların Su Kıtlığı Sırasında Verdiği Yanıtlar
3Su Kıtlığı ve Kuraklık Stresinde Absisik Asitin Üstlendiği Roller, Su Dengesinin Korunması ve Ozmotik Düzenleme, Ozmotik Stres Sırasındaki Gen İfadeleri ve Strese Yanıt Veren Genlerin Düzenlenmesi
4Isı Stresi ve Isı Şoku Stresi: Isı Stresinin Tanımı, Yüksek Sıcaklıklarda Fotosentez ve Solunum, Yüksek Sıcaklıkta Hücre Zarının Kararlılığı
5Yüksek Sıcaklık Stresi Adaptasyonları, Isı Şoku Proteinlerinin Fonksiyonları Transkripsiyon Faktörleri, Sitoplazmik Kalsiyumun Isı Stresine Adaptasyondaki Fonksiyonu
6Üşütücü ve Dondurucu Sıcaklık Stresi: Hücre Zarının Düşük Sıcaklıktaki Kararlılığı, Buz Kristallerinin Oluşumu ve Etkileri.Düşük Sıcaklık Stresine Alışma, Süper Üşüme ve Su Kaybının Azaltılmasının, Düşük Sıcaklıkta ABA ve Protein Sentezi, Soğuğa Alışma Sırasında İfade Olan Genler ve Transkripsiyon Faktörleri
7Öğrenci Sunumları
8Arasınav
9Tuzluluk Stresi : Topraktaki Tuzluluk, Tuzluluğa Duyarlı ve Dayanıklı Türlerin Büyüme ve Fotosentez İlişkileri
10Ozmotik ve Spesifik İyon Etkisine Bağlı Tuz Zararı,Tuz Zararına Karşı Geliştirien Stratejiler: İyonların Dışarı Atılması, Aşırı Sodyumun Dışarı Taşınımı
11Tuzluluk Stresinde İfade Olan Genler ve Sinyal İletim Yolları
12Oksijen Kıtlığı: Oksijensiz Ortamların Tanımlanmsı, Oksijen Kıtlığının Organlara Verdiği Zararlar, Su içindeki Organları Ortama Karşı Geliştirdikeri Özelleşmiş Yapılar
13Anaerobik Koşullara Tolerans, Oksijen Kıtlığına Alışmada Sentezlenen Proteinler, Oksijen Kıtlığı Boyunca İfade Olan Genler ve Sinyal İletim Yolları
14Su Kıtlığı ve Kuraklık, Isı Stresi ve Isı Şoku, Üşütücü ve Dondurucu Sıcaklık, Tuzluluk, Oksijen Kıtlığı Streslerinin Birbirleriyle İlişkilerinin Açıklanması, Bitkilerin Oluşturduğu Yanıtların Farklı Stres Koşullarındaki İşlerliklerinin Anlaşılması
15Öğrenci Sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Taiz L., Zeiger E. ''Plant Physiology'', Sinauer Press, 2006. YARDIMCI KİTAPLAR: Smith A.M., Coupland G., Dolan L., Harberd N., Jones J., Martin C., Sablowski R., Amey A. ''Plant Biology'', First Edition, Garland Science, Taylor&Francis Group, LLC, New York, 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Seminer111
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14456
Rapor144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)163
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 1            
ÖÇ2  1           
ÖÇ3   1          
ÖÇ4    1         
ÖÇ5     1        
ÖÇ6      1       
ÖÇ7       1      
ÖÇ8              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr