Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003102000TEORİK SPEKTROSKOPİSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı radyasyon-madde etkileşimlerinde meydana gelen temel süreçleri kuantum mekaniğine dayalı olarak anlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet BALCAN
Öğrenme Çıktıları
1Spektroskopinin temel ilke ve kavramlarını anlamak
2Radyasyon –madde etkileşimlerinde meydana gelen temel süreçlerin anlaşılmasını sağlama
3Kuantum kimyasına dayalı bilgileri kullanarak spektroskopik yöntemlerin temelinin anlaşılması
4Bu dersin sonunda öğrencinin spektroskopinin çeşitli türleri ile kuantum mekaniksel ilişkiyi kurabilmesi
5Atomik ve moleküler spektroskopinin temel ilkelerini ayrıntılı olarak anlama
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Born-Oppenheimer yaklaşımı, Atomik ve moleküler spektroskopi (UV ,VIS) , Moleküler dönme ve titreşimler, microdalga, IR, Raman spektroskopilerinin temel ilkeleri , Manyetik Rezonans ve Fotoelektron Spektroskopisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel bilgiler, Atomik spektroskopi, terim sembolleri, geçişler, seçim kuralları
2Morötesi ve Görünür Bölge Spektroskopisi, molekül orbitaller, enerji düzeyleri, moleküler elektronik konfigürasyonlar
3Moleküler Schrödinger eşitliği ve moleküler terim sembolleri, elektronik geçişler ve seçim kuralları
4Titreşim Spektroskopisi, harmonik olmayan hareket, geçiş dipol momenti, seçim kuralları
5Dönme Spektroskopisi, esnek ve esnek olmayan dönmeler, geçişler, seçim kuralları
6Titreşim-Dönme Spektroskopisi ve seçim kuralları
7Raman Spektroskopisi, seçim kuralları, Dönme-Raman Spektroskopisi
8Arasınav
9Manyetik rezonansa giriş
10Elektron spin rezonans
11Nükleer manyetik rezonans
12Nükleer manyetik rezonans
13Fotoelektron ve ilgili spektroskopiler (ultraviole ve x-ışınları Fotoelektron spektroskopisi: UPS, XPS)
14X-ışınları spektroskopisi
15Yöntemlerle ilgili değerlendirmeler
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YARDIMCI KİTAPLAR: I.N.Levine, “Molecular Spectroscopy” Jhon Wiley and Sons, (1975) C.N.Banwell, “Fundementals of Molecular Spectroscopy”McGraw-Hill Book Comp. 1972 J.Michael Hollas,”Modern Spectroscopy” John wiley&sons 1996 J.D.Graybeal , “Molecular Spectrocopy” McGraw-Hill Book Comp. 1988
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13838
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1555  4   5 5          
ÖÇ2555  4   5 5          
ÖÇ3555  4   5 5          
ÖÇ4555  4   5 5          
ÖÇ5555  4   5 5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr