Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003692006AYIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞSeçmeli356
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, gerçek örneklerin analizinde gözlenen bozucu etkileri (girişimleri) gidermede kullanılan yöntemler ve bunların temel ilkelerini öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. F. Nil ERTAŞ, Assoc. Prof. Dr.Müşerref ARDA
Öğrenme Çıktıları
1Ayırma yöntemlerinin önemini kavrayabilme
2Ayırma yöntemlerinin temel kavram ve özelliklerini anlayabilme
3Girişim sorunu ile karşılaşıldığında uygun ayırma yöntemini seçebilme
4Klasik ayırma yöntemlerini kullanarak sorununu çözebilme ve yorumlayabilme
5Kromatografik yöntemleri tanıma ve uygulama alanlarını kavrayabilme
6Kullanılan yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
7Bireysel ve grup çalışması yapabilme
8Çağdaş yöntemleri uygulayabilme ve takip edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ayırma Yöntemlerinin önemi ve sınıflandırılması, damıtma, çöktürme, sıvı-sıvı özütleme ve teknikleri, iyon değiştirme ve reçinelerle ayırma, kromatografik yöntemler ve sınıflandırılması, kağıt kromatografisi (PC), ince katman kromatografisi (TLC), gaz kromatografisi (GC) ve yüksek basınçlı sıvı kromatografi (HPLC)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ayırma yöntemlerine giriş, Bozucu etkiler, Maskeleme ve Çöktürme ile yapılan ayırmalar
2Damıtma ( destilasyon ) ile ayırmanın temel ilkesi ve damıtma teknikleri
3Sıvı-sıvı özütleme ile ayırma, özütleme verimi, özütleme tamlığı
4Sıvı-sıvı özütleme teknikleri
5Katı faza özütleme (SPE)
6İyon Değiştiriciler ile ayırma
7İyon değiştiricilerle ayırma uygulamaları
8Ara sınav
9Kromatografik yöntemlere giriş: Kromatografik yöntemlerin temel ilkeleri, Kromatografinin genel tanımı ve sınıflandırılması
10Bant genişlemesi ve kolon etkinliği, kolon ayırma verimliliği, Kromatografinin uygulamaları
11Kağıt kromatografisi (PC) ve uygulamaları
12İnce Katman kromatografisi (TLC) ve uygulamaları
13Gaz kromatografisi (GC) ): Gaz-sıvı kromatografi cihazları, GC’de kullanılan kolonlar, durgun fazlar ve dedektörler, uygulamaları
14Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC): Cihazlar, Yüksek basınçlı dağılma kromatografisi , Yüksek basınçlı adsorpsiyon kromatrografisi, Yüksek basınçlı iyon değişimi kromatrografisi
15Yüksek basınçlı boyut eleme kromatrografisi ve HPLC ile GC'nin karşılaştırılması
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YARDIMCI KİTAPLAR: 1-Skoog, D. A., Holler, F. J., Nieman, T. A. (1998). Enstrumental Analiz İlkeleri. Fifth edition. Saunders College Publishing 2- Skoog, D. A., West, M. D., Nieman, T. A. (1996). Fundamentals of Analytical Chemistry. Seventh edition. Saunders College Publishing 3-Chemical Analysis, A series of monographs on analytical chemistry and its applications, J.D.Winefordner (Editor),(2003), Vol162, Wiley Interscience Publishing
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Deney14228
Rapor Hazırlama14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)190
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ14   5                 
ÖÇ2 5   5  4             
ÖÇ3           5   4      
ÖÇ4    4        4        
ÖÇ5      5       3       
ÖÇ6         4            
ÖÇ7       5              
ÖÇ8                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr