Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404003952006İYON DEĞİŞTİRİCİLERSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı endüstri ve laboratuvarlarda ayrıma, saflandırma, önderiştirme gibi pekçok amaca yönelik olarak kullanılan iyon değiştiriciler hakkında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Müşerref ARDA
Öğrenme Çıktıları
1İyon değiştirilerin kimyası hakkında temel bilgiler edinme
2İyon değişimi sırasında gerçekleşen temel fiziko-kimyasal olaylar hakkında bilgi edinme.
3Yaygın iyon değişim işlemleri hakkında bilgi edinme
4Laboratuar ve endüstride kullanılan cihaz ve ekipmanlar hakkında bilgi edinme
5farklı alanlarda iyon değiştiricilerin uygulama deneyimi
6Kimyasal deyimler, kaynaklar, kurallar ve birimler ile ilgili bilgi edinme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İyon değiştiricilerin tanımlanması ve adlandırma, doğal ve sentetik iyon değiştiriciler, iyon değiştiricilerin özellikleri, iyon değişim dengeleri, iyon değiştiricilerle titrasyonlar, iyon değişim kinetiği ve dinamiği, baç ve kolon prosesleri, sızdırma eğrisi, iyon değiştiricilerin uygulamaları, iyon kromatografisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş ve tarihçe
2İyon değiştiricilerin yapısı ve özellikleri
3İyon değiştiricilerin tipleri; inorganik iyon değiştiriciler, iyon değiştiricileri membranlar, sıvı iyon değiştiriciler, selüloz iyon değiştiriciler
4İyon değiştiricilerin özellikleri
5İyon değişim dengeleri
6İyon değişim kinetiği ve dinamiği
7İyon değiştiriciler ile kesikli ve sürekli işlemler
8ARA SINAV
9Kolon sızdırma eğrileri ve bu eğrilere ilişkin hesaplamalar
10İyon değiştiricilerin endüstriyel kullanımı
11Analitik kimyada iyon değiştiricilerin uygulamaları
12Su yumuşatma
13İyon değiştici sistemlerinin tasarımı
14İyon kromatografisi çalışma prensibi ve uygulama örnekleri
15Takım çalışması halinde hazırlanan yazılı raporların sözlü sunumları
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1) Helfferich, F., “Ion Exchange”, McGraw-Hill Book Company, Inc., NY, USA, 1962. 2) Andrei A. Zagorodni, Ion Exchange Materials: Properties and Applications, Elsevier: 2006, ISBN: 0-08-044552-7. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Dorfner, K., “Ion Exchangers, Properties and Applications”, Ann Arbor Science Publishers, Inc., NY, USA, 2nd ed., 1973. 2. K. Dortner, “Ion Exchanger” Gruyter, Berlin Mainheim, (1991) 3. O. Samuelson, “Ion Exchange Separations in Analytical Chemistry”, J. Wiley and Sons, NY, (1963) 4. R. Kunin “Ion Exchange Resins”, J. Wiley and Sons, NY, (1963) 5. Harland, G.E., “Ion Exchange, Theory and Practice”, RSP, UK, 2nd ed., 1994. 6. Slater, M.J., Principles of Ion Exchange Technology, Billins ve Sons LTD., Worcester, UK, 1991. 7. Harold, W., Rocklin, R.D., “Ion Exchange in Analytical Chemistry”, CRC Press, USA, 1990. 8. Bolto, B.A., Pawlowski, L., “Wastewater Treatment by Ion-Exchange”,2nd ed., E. ve F.N. Spon Ltd., USA, 1987.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama188
Proje Hazırlama188
Proje Sunma188
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma248
Okuma2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1                      
ÖÇ23                     
ÖÇ3                      
ÖÇ4      4               
ÖÇ5                    4 
ÖÇ6 5                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr