Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004042001SERAMİK KİMYASISeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kimyanın temel kavramlarını öğrenerek seramik teknolojisinde uygulayabilme
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sevil İrişli, Doç.Dr.Süleyman Gülcemal
Öğrenme Çıktıları
1Kimyanın temel kavram ve prensiplerini anlayabilme.
2Kimya bilgilerini seramik problemlerine uygulayabilme.
3Seramik problemlerini tanıyabilme, çözebilme ve yorumlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Asitler ve bazlar, sulu çözelti reaksiyonları, bazı madde miktarı tayin yöntemleri, suların sertliği, seramik sırları ve Seger formülasyonu, sırların özellikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Asitler ve bazlar, reaksiyonları ve pH’ın tanımı
2Suların sertliği ve hesaplamaları
3Seramik kimyasinin temel kavramlari ve prensipleri
4Seramik kimyasınin temel kavramları ve prensipleri
5Seramik sırlar ve Fritleri
6Seramik sırlar ve Fritleri
7Seger formülasyonu
8Ara Sınav
9Sır yapımında kullanılan hammaddeler ve özellikleri: bazik oksit veren hammaddeler amfoter oksit veren hammaddeler ve özellikleri asid oksit veren hammaddeler ve özellikleri diger oksitler (genel tekrar)
10Seger formülü bilinen bir sırın reçetesinin hesaplanması
11Seger formülü bilinen bir sırın reçetesinin hesaplanması
12Reçetesi bilinen bir sırın Seger formülünün hesaplanması
13Kimyasal analizi bilinen bir sırın Seger formülünün hesaplanması
14Seramik sırların özellikleri: viskozite
15Erime sıcaklığı (yumuşama noktası hesabı, eriticilik faktörü, baz/asit sayısı), yüzey gerilimi Genleşme
16Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Genel Kimya 2 (Cilt 2), Y. Sarıkahya, Ç. Güler, F. Sarıkahya , Ege Üniversitesi Basımevi, 1989. Seramik Teknolojisi, A. Acarsoy, 1983. Seramik Teknolojisi ve Uygulaması (Cilt1), H.Tanışan, Z. Mete, 1986.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)97
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1 3    3               
ÖÇ2 4  3   3             
ÖÇ3  3                   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr