Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004102006YÜZEY KİMYASINA GİRİŞSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yüzey geriliminin açıklanması ve ona etki eden maddelerin verilmesidir. Ayrıca sıvı-sıvı ve katı-gaz ara yüzeyleri de incelenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Esra Evrim Yalçınkaya
Öğrenme Çıktıları
1Yüzey kimyasının temel kavramlarını ve önemini kavrayabilme
2Yüzey gerilimini kavramını anlayabilme
3Yüzeyde gerçekleşen olayları algılayabilme ve açıklayabilme
4Yüzey gerilimini ölçebilme yetisi kazanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yüzey kimyasının önemi, yüzey geriliminin tanımı, ölçüm ve hesaplama yöntemleri, sıvı-gaz, sıvı-sıvı ve katı-sıvı arayüzeyleri, adsorpsiyon.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yüzey Kimyası ve Önemi
2Sıvıların Yüzey Özellikleri
3Yüzey Gerilimi ve Ölçme Yöntemleri
4Katı- Sıvı arayüzeyleri
5Katı- Gaz Arayüzeyleri
6Adsorpsiyon
7Yüzey Aktif Maddeler ve Özellikleri
8Arasınav
9Yüzey Aktif Maddelerin Sınıflandırılması
10Anyonik YAM
11Katyonik YAM
12Amfoter YAM
13Uygulama Olanakları
14Köpük ve Emülsiyonlar
15Hidrofil ve Liyofil Dengesi (HLB)
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: D.J.Show, “Introduction to colloid and surface chemistry”, Wutter Worth, (1970) YARDIMCI KİTAPLAR: E.M. McCash, “ Surface Chemistry”, Oxford University Press, (2001)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ145 3 4                
ÖÇ2    4 4               
ÖÇ3  4   4       4       
ÖÇ4        33            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr