Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004122001KATIHAL BOZUNMA KİNETİĞİSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere katı hal ısısal bozunmaya ilişkin kinetik parametrelerinin değerlendirmesini öğretmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Balcan, Assoc. Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1Fizikokimyasal verileri Katıhal tepkimelerinde kullanabilme
2Fizikokimyasal ve kinetik parametreleri yorumlayabilme
3Kimyasal tepkimelerin Nasıl bir bozonma süreci işlediğini algılayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Katı hal bozundurma tepkimelerinin genel sınıflandırılması, izotemal bozundurma tepkimelerinin kinetiği, çekirdeklenme ve indüklenme, çekirdeklenme kontrollü tepkimeler. Difüzyon kontrolü tepkimeler ve sıvılaştırma ile tepkimeler. İzotermal olmayan tepkimelerin kinetiği.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş - Katı hal bozunma tepkimeleri
2Bozunmanın Oluşumu ve Çekirdeklenme (Nükleasyon)
3Çekirdeklenme Hız Eşitlikleri, Jacob-Tompkins Bağıntıları
4Bozunma Kesri ve Bozunma Eğrileri -Sigmoid -Kısa indüksiyon ya da başlangıç periyodu -İndüksiyon periyodu olmayan -Çok uzun indüksiyon periyodu ve gaz çıkışı olan eğriler
5Bozunma Kesri ve Bozunma Eğrileri -Sigmoid -Kısa indüksiyon ya da başlangıç periyodu -İndüksiyon periyodu olmayan -Çok uzun indüksiyon periyodu ve gaz çıkışı olan eğriler
6Katı Hal Bozunma Tepkimelerinin Sınıflandırılması a)Çekirdek Büyümesi ve Girişimi ile Kontrol Edilen Tepkimeler -Üstel Yasa (Mampel Yasası) -Eksponansiyel Yasa (Garner-Hailes Yasası) -Prout-Tompkins Yasası -Avrami-Erofeev Eşitliği -Mampel Ara Basamak Yasası, Büzülen Küresel Hacim (Contracting Sphere ve Büzülen Alan (Contracting Area) Modellemeleri -Birinci Mertebe Bozunma Yasası
7Katı Hal Bozunma Tepkimelerinin Sınıflandırılması (devam) b)Difüzyonla Kontrol Edilen Tepkimeler -Parabolik Yasa c)Sıvılaşma İle Oluşan Tepkimeler
8A R A S I N A V
9Termogravimetri (TG) ve Kinetik Yöntemler -İzotermal Termogravimetri -İzotermal Olmayan (Nonizotermal) Termogravimetri
10p(x) FonksiyonununAçılımı -Asimptotik Açılım -Bernoulli Sayılarına Göre Açılım -Schlömilch Açılımı -Doyle Yaklaştırması
11Kinetik Yöntemlerin Sınıflandırılması a)İntegral Yöntemler -van Krevelen Yöntemi -Doyle Yöntemi -Horowitz-Metzger Yöntemi -Reich Yöntemi -Flynn ve Wall Yöntemi -Ozawa Yöntemi -Zsako Yöntemi -Gorbachev Yöntemi
12Kinetik Yöntemlerin Sınıflandırılması (devam) b)Diferansiyel Yöntemler -van Krevelen Yöntemi -Murry ve White Yöntemi -Kissinger Yöntemi -Fuoss-Salyer Yöntemi -Friedman Yöntemi
13c)Fark-Diferansiyel Yöntemler -Freeman-Carroll Yöntemi d)Başlangıç Hızlarına Uygulanan Yöntemler -Coats-Redfern Yöntemi e)Lineer Olmayan Isıtma Hızı Yöntemleri
14Çeşitli Örneklerin TG Termogramları Alınarak Farklı Yöntemlere Göre Kinetik Parametrelerin Tayini Uygulamaları
15Çeşitli Örneklerin TG Termogramları Alınarak Farklı Yöntemlere Göre Kinetik Parametrelerin Tayini Uygulamaları
16Yarıyılsonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: C.J.Keatch and D.Dollimore, “Thermogravimetry” Heyden and Sons, (1975)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15230
Problem Çözümü3824
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1543                   
ÖÇ2543                   
ÖÇ3  4 3                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr