Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004132003KİMYASAL ANALİZDE OTOMASYONSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı genel olarak otomasyonu tanıtmak, akışkan sistemlerde hızlı ve duyarlı biçimde yürütülen analiz teknikleri, sistem donanımlarının tasarımı ve kullanılan farklı dedektör sistemleri hakkında bilgi vermektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. H. İsmet Gökçel
Öğrenme Çıktıları
1Otomasyonun temel kavram ve prensiplerini anlayabilme ve tartışabilme
2Otomasyon ve otomatik analizlerle ilgili kaynak tarayabilme, yorumlayabilme ve sunum hazırlayabilme
3Amaca uygun bir akışa enjeksiyonla analiz (FIA) deney düzeneği tasarlayabilme
4FIA’da etkin parametrelerin etkilerini değerlendirebilme
5Bireysel ve grup çalışması yapabilme ve kendini geliştirebilme
6Kullanılan yöntemlerin avantajlarını ve dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
7Akışkan sistemdeki analiz uygulamaları için gerekli olan dedektörleri tanıyabilme
8Akışkan sistemdeki analiz yöntemi ve uygulamalarıyla ilgili gelişmeleri takip edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Otomasyonun tanımı, önemi ve kapsamı, Türleri, ilkeleri ve stratejileri,Kimyasal analiz ve otomasyon, Kimyasal analiz sistemlerinin sınıflandırılması, Akış koşullarında çalışan analizörler, Akışa enjeksiyonla analiz (FIA), Ölçüm ve sinyalleri etkileyen parametreler, FIA uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Otomasyonun tanımı, tarihçesi ve önemi Üretim sistemleri ve üretim düzenleri
2Otomasyonun türleri ve karşılaştırılması
3Otomasyonun gerekçeleri, ilkeleri ve stratejileri
4Kimyasal analiz ve otomasyon
5Kimyasal analiz sistemlerinin sınıflandırılması
6Akış koşulu olmaksızın çalışan kesikli sistemlerin akış koşulunda çalışanlarla karşılaştırılması
7Parçalı akış, sürekli akış ve akışa enjeksiyon sistemlerine analiz
8Arasınav
9FIA’nın ilkeleri, sinyallerin oluşumu ve tekrarlanabilirliği, dispersiyon
10Sistem bileşenleri (enjeksiyon vanası, kolonlar, reaktör, pompa, dedektör) ve özellikleri
11Taşıyıcı çözeltinin akış koşulları ve örnek bandının derişim profili Laminar akış, radyal difüzyon, boylamsal difüzyon
12Dispersiyonu etkileyen etmenler ve sonuçları: Örnekleme hacmi, akış hızı
13Dispersiyonu etkileyen etmenler ve sonuçları: Kolan uzunluğu ve çapı, kolon geometrisi
14Farklı dedektörlerle FIA uygulamaları
15Bilgisayar destekli analiz ve proses control analizörleri
16Yarı Yıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ÖNERİLEN KİTAPLAR: 1. Groover, Mikell P., “Automation Production Systems, And Computer Integrated Manufacturing”, Prentice – Hall, New Jersey, 1980. 2. Rosenof, Howard P., Ghosh, A., “Batch Process Automation: Theory and Practice”, Van Nostrand Reinhold, New York, 1987. 3. Ruzicka, J., Hansen, E. H., “Flow Injection Analysis”, John Wiley & Sons, Second Ed., New York, 1988. 4. Ewing G. W., “Instrumental Methods of Chemical Analysis”, McGraw-Hill Co., Fifth Ed., New York, 1988. 5. Vanỷsek, P., “Modern Techniques in Electroanalysis”, John Wiley, New York, 1999. 6. Altuğ, E., “İmalatta Otomasyon” Ders Notları, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11010
Rapor Sunma111
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12828
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)89
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1543  4           3    
ÖÇ2   53 55   3    45 3  
ÖÇ3  3 54 5            3 
ÖÇ4  3 3  3            3 
ÖÇ5          3     3 3   
ÖÇ6  3  3              3 
ÖÇ7    4 33            4 
ÖÇ8   4  5     5 3   3   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr