Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004152001KALİTE SİSTEMLERİSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı endüstri ve servis sektöründe uygulanan kalite sistemleri hakkında bilgilendirmek ve kalite kontrol mühendisi olarak görev yapabilme yeteneği sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Ebru Mavioğlu Ayan
Öğrenme Çıktıları
1 Kalite ile ilgili temel tanımalar, kalitenin boyutları, kalite karakteristikleri, dizayn kalitesi, uygunluk kalitesi gibi temel tanımların kavranabilmesi
2 Kalite sağlama sistemi ve toplam kalite yönetimi ilkelerinin anlaşılması ve sistemin çalıştırılmasında kalite çemberlerinin öneminin kavranması
3 ISO 9000 kalite sistem standardlarının yapısal özelliklerinin kavranması ve kalite sisteminin kurulmasındaki aşamaların anlaşılması
4 Kalite yönetimi açısından dökümantasyonun öneminin kavranması
5 Kalite faaliyetleri açısından kalitenin ölçülmesinde, geliştirilmesinde kullanılabilecek tekniklerin neler olduğunun kavranması ve bunların yapısal özelliklerinin anlaşılması
6 Kalite faaliyetleri açısından kalitenin geliştirilmesinde kullanılan düşünsel sistemlerin kavranması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kalite ile ilgili temel tanımalar, kalitenin boyutları, kalite karakteristikleri, dizayn kalitesi, uygunluk kalitesi, • Kalite kontrol faaliyetlerinin tarihsel gelişimi, toplam kalite kavramını gelişimi, • Kalite sağlama sisteminin kurulmasındaki aşamalar, toplam kalite yönetimi-ilkeleri ve uygulamaları, kalite çemberleri, • ISO 9000 kalite sistem standardları • Kalite yönetim sistemi-kalite sisteminin kurulması, kalite politikası, dökümantasyon, kalite el kitabı • Kalite planları, kalite kayıtları, kalite maliyetleri, kaliteye teşvik, iç kalite tetkiki • İstatistiksel kalite kontrolunda kullanılan teknikle
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin kapsamı, gerekçesi,önemi,kurallar ve gerekler
2Kalite ile ilgili temel tanımalar, kalitenin boyutları
3Kalite karakteristikleri, dizayn kalitesi, uygunluk kalitesi
4Kalite kontrol faaliyetlerinin tarihsel gelişimi, toplam kalite kavramını gelişimi
5Kalite sağlama sisteminin kurulmasındaki aşamalar, toplam kalite yönetimi-ilkeleri ve uygulamaları, kalite çemberleri
6ISO 9000 kalite sistem standardları
7Kalite yönetim sistemi-kalite sisteminin kurulmasıkalite politikası
8ARA SINAVI
9Dökümantasyon,, kalite el kitabı
10Kalite planları, kalite kayıtları, kalite maliyetleri, kaliteye teşvik, iç kalite tetkiki
11İstatistiksel kalite kontrolunda kullanılan teknikler.
12İstatistiksel kalite kontrolunda kullanılan teknikler.
13Beyin fırtınası, Benchmarking, 6 sigma
14Kalite fonksiyon göçerimi, EFQM
15Poke Yoke, Yalın üretim tekniği
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Feigenbaum, A.V.,. Total Quality Control. Fong and Sons Printers Pte. Ltd, Signapore, (1988) Helba, S., Total Quality Management. Prentice Hall Int., Inc. New Jersey, (1995). Randall, R.C, Practical Guide to ISO 9000. Addison-Wesley Publ. Comp., Reading, (1995)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11010
Rapor Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1           244  3 42  
ÖÇ2          4  4  3   3 
ÖÇ3 2        3     4  3  
ÖÇ42       3        3    
ÖÇ5   34   33          3 
ÖÇ6  33  3  4          4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr