Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004162001KİMYADA SİMETRİ VE UYGULAMALARISeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Moleküller veya daha geniş anlamda ütün cisimler simetrik özelliklere göre gruplandırılırlar. Bu gruplandırmada bir simetri işlemi uygulanınca molekülün durumunda ve özelliklerinde bir değişme olup olmadığı dikkate alınır. Metal komplekslerinin oluşumunda ligand ve metal atomunun simetri türleri önemlidir. Aynı nokta grubuna sahip ligand ve metal atomu arasında bir molekül orbitali diyagramı oluşturulabilir. Oluşan kompleksin nokta grubu kompleksin özelikleri ve geometrisi hakkında bilgi verir. Lisans eğitiminde moleküllerin oluşturulmasında, geometrilerinin belirlenmesinde, yapı analizlerinde, kiralite de önemli olduğu için bu ders amaçlanmaktadr.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr Sevil İrişli, Prof. Dr. Hayati Türkmen, Assoc. Prof. Dr. Süleyman Gülcemal
Öğrenme Çıktıları
1Molekül yapısı, Lewis nokta yapısı ve rezonansı tanıyabilme ve anlayabilme
2Vsepr Kuramı ve uygulamaları kavrayabilme
3Moleküllerde Simetriyi anlayabilme
4Simetri işlemleri ve simetri elemanları Simetri ekseni, simetri düzlemi, simetri merkezi, dönme-yansıma düzlemi kavrayabilme; aralarındaki farkları ayırtedebilme, sıflandırabilme
5Nokta gruplarını anlayabilme
6Nokta gruplarının sınıflandırılmasını yapabilme
7Moleküllerde uygulanışı ve örnekleri kavrayabilme ve ayırt edebilme
8Nokta grubu tayini anlayabilme
9Karakter tablosunun oluşturulmasını kavrayabilme
10Karekter tablosunun yorumlanması ve matris işlemleri tanıyabilme
11Nokta grubuna göre IR ve Raman spekturumlarım yorumlanmasını ayırtedebilme
12Karakter tablolarıyla molekül orbital enerji diyagramının oluşturulmasını kavrayabilme
13Nokta grubuyla molekül geometrisi arasındaki ilişkileri kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Kimya
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Molekül yapısı Lewis nokta yapısı ve rezonans Vsepr Kuramı ve uygulamaları Moleküllerde Simetri Simetri işlemleri ve simetri elemanları Simetri ekseni, simetri düzlemi, simetri merkezi, dönme-yansıma düzlemi Nokta grupları Nokta gruplarının sınıflandırılması Moleküllerde uygulanışı ve örnekler Nokta grubu tayini Karakter tablosunun oluşturulması Karekter tablosunun yorumlanması ve matris işlemleri Nokta grubuna göre IR ve Raman spekturumlarım yorumlanması Karakter tablolarıyla molekül orbital enerji diyagramının oluşturulması Nokta grubuyla molekül geometrisi arasındaki ilişkiler Tartışma ve uygulamalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Molekül yapısı Lewis nokta yapısı ve rezonans
2Vsepr Kuramı ve uygulamaları
3Moleküllerde Simetri
4Simetri işlemleri ve simetri elemanları Simetri ekseni, simetri düzlemi, simetri merkezi, dönme-yansıma düzlemi
5Nokta grupları
6Nokta gruplarının sınıflandırılması Moleküllerde uygulanışı ve örnekler
7Nokta grubu tayini
8A R A S I N A V
9Karakter tablosunun oluşturulması
10Karekter tablosunun yorumlanması ve matris işlemleri
11Nokta grubuna göre IR ve Raman spekturumlarım yorumlanması
12Karakter tablolarıyla molekül orbital enerji diyagramının oluşturulması
13Nokta grubuyla molekül geometrisi arasındaki ilişkiler
14Molekül geometrileri üzerinde simetri uygulamalar
15Tartışma ve uygulamalar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) R. J. Gillespie, Molecular Geometry- Van Nostrand-Reinhold, NewYork(1972) 2) S. F. A. Kettle, Symmetry and Structure- Wiley, New York (1995) 3) D. C. Horris, M. D. Bertolucci, Symmetry and Spectroscopy- Oxford University Press (1978)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma3618
Performans2612
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1 4  3  3              
ÖÇ24     4    1  1       
ÖÇ3 3 4  4  4   1        
ÖÇ4 3  3                 
ÖÇ5      3      3        
ÖÇ6  5 3  3  3           
ÖÇ7 3      3  2          
ÖÇ8  3        42         
ÖÇ9      3   4           
ÖÇ10 4  3   5             
ÖÇ11   3   4      3       
ÖÇ12 3 2   1  2           
ÖÇ13 1    3  3   4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr