Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004232001BİYOFİZİKOKİMYASeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Temel Biyofizikokimya dersinin amacı, ileri düzeyde matematik bilgisine ve matematiksel formüllerin kullanılmasına gerek kalmaksızın biyokimyasal proseslerle ilişkili olan fizikokimyanın bazı önemli ve gerekli temel kavramlarının anlaşılmasına yardımcı olmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Nursel Acar Selçuki
Öğrenme Çıktıları
1Biyofizikokimyanın tanımının ve temel prensiplerinin anlaşılması
2Sonuçlarını yorumlayabilme
3Kavramlar ile matematiksel eşitlikler arasındaki bağlantıları kavrayabilme
4Kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
5Biyofizikokimya terminolojisinin kavranması
6Termodinamiğin temel prensiplerinin ve biyokimyaya uygulanmasının anlaşılması
7Kinetik çalışmalardaki temel prensiplerin ve biyokimyaya uygulanmasının anlaşılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyokimyasal proseslerde pH’ın önemi, Proton ihtiva eden metabolik reaksiyonlarda pH’ın etkisi, Kimyasal termodinamik, Termodinamik standart haller ve fonksiyonlar, Kimyasal denge ve reaksiyon eşleşmeleri, Termodinamiğin biyokimyadaki uygulamaları, Kimyasal kinetik, Enzim katalizli reaksiyonların kinetiği.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çözeltiler
2Asit ve Bazlar
3Biyokimyada pH (Protein, peptid ve amino asitlerin tamponlama özelliği)
4Biyokimyada pH (Protein, peptid ve amino asitlerin pH bağımlı iyonlaşması)
5Biyokimyada pH (Hemoglobin, Gibbs-Donnan Dengesi)
6Termodinamik-I (Termodinamik Yasaları)
7Termodinamik-II (Termodinamik Sistemler)
8Arasınav
9Biyokimyasal Termodinamik
10Kimyasal Denge
11Kimyasal Tepkimelerin Kinetiği-I (Mertebe, hız sabiti tayinleri, yarıömür)
12Kimyasal Tepkimelerin Kinetiği-II (Hız ve Kinetik Eşitlikleri, 0., 1., 2. ve yalancı 1. mertebe tepkimeler)
13Kimyasal Tepkimelerin Kinetiği-III (Çarpışma kuramı, geçiş hal kuramı, aktiflenme enerjisi)
14Enzim Kinetiği-I (Enzimler, enzim kinetiği, Michaelis-Menten ve Lineweaver-Burke eşitlikleri)
15Enzim Kinetiği-II (Yarışmalı, Yarışmasız ve Yarı-yarışmalı inhibisyonlar, enzim katalizi, sıcaklık ve pH)
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A. Altunata, T. Altunata, “Fizikokimya”, 2. Baskı, Ege Üniversitesi Yayınları No:160, (2006) K. E. von Holdes, W.C. Johnson, P.S. Ho, “Principles of Physical Biochemistry”, Prentice Hall, Inc., (1998) N. C. Price, R. A. Dwek, R. G. Ratcliffe, M.R. Wormold,”Principles and Problems in Physical Chemistry for Biochemist”, Oxford University Press, (2001) D.T. Haynie, “Biological Thermodynamics”, Cambridge University Press, (2001) P.Atkins and J.de Paula, “Physical Chemistry for the Life Sciences”, Oxford University Press, (2006)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Makale Yazma717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)99
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ15445543  4 44         
ÖÇ2455555545545544       
ÖÇ34555555455455         
ÖÇ4555555555555555       
ÖÇ554544455 5  544       
ÖÇ654544455 5  544       
ÖÇ754544455 5  544       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr