Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004292006ÇEVRE TEKNOLOJİSİSeçmeli486
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ekosistem hakkında bilgi vermek; Günümüzdeki çevre problemlerinin nedenlerini ve önleme yöntemlerini tartışmak; Katı atık yönetimi hakkında bilgi vermek; Geri kazanım teknolojileri hakkında bilgi vermek; Atık suların arıtılmasında uygulanan temel süreçler anlatmak; Hava kirliliğinin oluşum nedenleri, kirliliği önleme ve giderme konularında bilgiler vermek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Jale Yanık
Öğrenme Çıktıları
1Atıksuların arıtılmasında uygulanan yöntemleri açıklayabilme.
2Geri kazanım teknolojilerini öğrenme
3Hava kirletici kaynakları tanıma ve önleme yöntemlerini kavrayabilme.
4Türkiye’de ve Dünyadaki çevre sorunlarını ve alınması gereken önlemleri tartışabilme.
5Çevre koruma yasaları hakkında genel bilgi edinme
6Atık yönetimini kavrama
7Çevre konusunda çoklu disiplinli bakış açısı gerekliliğini kavrama.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekosistemin tanıtımı, toprak kirliliği, katı atık yönetimi ve geri kazanım yöntemleri, atık su ve arıtımı, hava kirliliği ve emisyon kontrol yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ekoloji ve Ekosistem
2Toprak Kirliliği:Erozyon, Madencilik, Gübreleme
3Katı Atık Yönetimi, Endüstriyel Atıklar
4Evsel Katı Atıklar: Toplanması ve işlenmesi, Düzenli Deponi, KompostlamaLaboratuar
5Atık Plastikler, Kağıtlar, Metaller ve Camların Geri KazanımıLaboratuar
6Su Kalite Özellikleri Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik özellikler
7Atık Su Arıtım Prosesleri Fiziksel Arıtma Prosesleri
8ARASINAV
9Atık Su Arıtım Prosesleri Fiziksel Arıtma Prosesleri Laboratuar
10Atık Su Arıtım Prosesleri Kimyasal Arıtma Prosesleri Laboratuar
11Atık Su Arıtım Prosesleri Biyolojik Arıtma Prosesleri Laboratuar
12Hava Kirliliği Hava kirleticiler ve Kaynakları
13Hava Kirliliği Partikül Madde Kontrolü, NOx kontrolü
14Hava Kirliliği Gaz ve Buharların Kontrolü, SO2 kontrolü
15Proje SunumlarıÖğrenci sunumları ve tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.The handbook of environmental chemistry Volume 4, O. Hutzinger ISBN: 0387539999 2. Wastewater Engineering (Treatment and Reuse) Metcalf&Eddy (2003) ISBN:0-07-041878-0 3. Enviromental Science and Technology, Stanley E.Manahan ISBN: 1-56670-213-5 YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Waste Management Practices Municipal, Hazardous, and Industrial, John Pichtel ISBN: 978-0-8493-3525-9, CRC Press 2. Konu ile ilgili internetdeki siteler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Deney5735
Rapor Sunma133
Bireysel Çalışma5525
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11919
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1          4 5       5 
ÖÇ2          4         5 
ÖÇ3          4 5       4 
ÖÇ4          4 4 5   5 5 
ÖÇ5                   45 
ÖÇ6   4           4    5 
ÖÇ7          5 5       5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr