Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004302006ANORGANİK SENTEZ TASARIMISeçmeli486
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı anorganik tepkime mekanizmalarının öğrenilmesi ve istenen bir bileşik için sentez yöntemlerinin öngörülmesinin sağlanmasıdır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr Sevil İrişli, Prof. Dr. Hayati Türkmen, Assoc. Prof. Dr. Süleyman Gülcemal
Öğrenme Çıktıları
1Ders ile ilgili deyimler ve kuralların kavranması
2Deneysel olarak tepkimelerin planlanması ve uygulanması
3Deneysel sonuçların teorik bilgilerle yorumlanması
4Laboratuar çalışmaları yoluyla Bir sorunun çözümüne yönelik olarak takım çalışması yapılabilmesi
5Deneylerin sonuçlarını rapor halinde sunabilme becerisi
6İnternet yolu ile ders ile ilgili bilgi kaynaklarına yönelme becerisinin kazandırılması
7Anorganik tepkimeler ve mekanizmalarının öğrenilmesi
8Sentez bilgilerini tanımlanmış bir problemin çözümüne uygulama becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Laboratuardan başarılı olmak zorunlu
Dersin İçeriği
Tepkime türlerinin belirlenmesi ve bunların özellikleri ile anorganik sentezlerde kullanılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş Dersin tanıtılması Tepkime türleri Sentez yöntemlerine ilişkin literatür taraması
2Yer değiştirme tepkimeleriKobalt komplekslerinin yerdeğiştirme tepkimeleri
3-Oktahedral komplekslerin yer değiştirmeleri ve mekanizmasıNi(II) kompleksleri ve yapılarının aydınlatılması
4-Solvoliz ve hidrolizKobalt ve demir kompleksleri arasındaki elektron transfer tepkimeleri
5-Kare düzlem Komplekslerde Yer Değiştirme TepkimeleriŞelatlayıcı ligand içeren kobalt kompleksleri
6Kare düzlem Komplekslerde Yer Değiştirme Tepkimelerine Etki Eden FaktörlerKalayın Katılma tepkimeleri
7Komplekslerin Termodinamik Kararlılıkları Komplekslerin kararlılığına etki eden faktörler Metal karbonillerinin fotokimyasal yerdeğiştirme tepkimeleri
8-Katılma TepkimeleriSentezlenen bileşiklerin yapılarının aydınlatılması
9ArasınavSentezlenen bileşiklerin yapılarının aydınlatılması
10Elektron Transfer TepkimeleriSentezlenen bileşiklerin yapılarının aydınlatılması
11Dış Küre Elektron Transfer TepkimeleriRapor hazırlama
12İç Küre Elektron Transfer TepkimeleriRapor sunumu
13İç Küre Elektron Transfer TepkimeleriRapor değerlendirmesi
14Fotokimyasal TepkimelerLaboratuar sınavı
15Lewis asit-baz katılma tepkimeleri
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Keith F. Purcell John C. Kotz Inorganic Chemistry W. B. Saunders Company
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması11010
Deney10330
Rapor Hazırlama10330
Proje Hazırlama11515
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)178
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ15  5                  
ÖÇ2       555            
ÖÇ3        555           
ÖÇ4          5           
ÖÇ5           5          
ÖÇ6   5                  
ÖÇ744                    
ÖÇ8     555              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr