Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004332001İLAÇ KİMYASISeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin; ilaç etkisini oluşturan temel kimyasal özelliklerle biyolojik süreçleri kalitatif ve kantitatif açıdan inceleyebilmelerini, ders içeriğini oluşturan ilaç gruplarının kimyasal yapıları ile kimyasal ve fizikokimyasal özelliklerini tanıyabilmelerini, bu özelliklerle farmasötik, farmakokinetik ve farmakodinamik süreçlerini öğrenebilmelerini sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Erçin ERCİYAS
Öğrenme Çıktıları
11. İlaç etkisini oluşturan temel kimyasal özellikleri ve bu özelliklerin biyolojik süreçlerle ilişkilerini kavrayabilme ve yorumlayabilme
25. Bir farmakolojik yanıta yönelik genel kimyasal yapı özelliklerini kavrayabilme ve moleküler yapı-etki ilişkilerini öngörebilme
36. Biyolojik sistemlerde farmakokinetik ve farmakodinamik süreçlerde oluşacak olası ilaç etkileşmelerini ilaçların kimyasal ve fizikokimyasal özellikleri ile ilişkilendirerek kavrayabilme ve öngörebilme
47. İlaç etken ve yardımcı maddelerinin kimyasal yapıları ile olası kimyasal ve fizikokimyasal geçimsizliklerini öngörebilme ve bu bilgilerini formülasyon sürecinde kullanabilme
52. İlaç etken maddesi olarak kullanılan sentetik ya da yarı sentetik bileşiklerin farmakokinetik özellikleri ile kimyasal yapıları arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
63. İlaç etken maddesi olarak kullanılan sentetik ya da yarı sentetik bileşiklerin farmakodinamik özellikleri ile kimyasal yapıları arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
74. Kimyasal yapı ve reaktivite çerçevesinde moleküllerin biyolojik yanıt potansiyellerini değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Medisinal Kimya ve Metabolizma (Kantitatif yapı-etki ilişkileri, biyoizosterizm, reseptörler ve ilaç reseptör etkileşmeleri, metabolizma),
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11.Medisinal kimyaya giriş 2.Aday bileşik belirleme yöntemleri
23.Modern ilaç geliştirme çalışmalarının kapsadığı aşamalar 4.İlaç etkisinin oluşumuna kadar gerçekleşen ana işlemler 4.1.Farmasötik evre
3 4.2.Farmakokinetik evre 4.2.1.Kan-beyin engeli 4.2.2.Kantitatif yapı-etki ilişkisi (QSAR) 4.2.2.1.Tarihçe 4.2.2.2.Overton-Meyer kuramı
4 4.2.2.3.Hidrofobik parametreler 4.2.2.3.1.Partisyon katsayısı 4.2.2.3.2.Ferguson eşitliği 4.2.2.3.3.Hansch aromatik sübstitüent değişmezi 4.2.2.3.4.Rm
5 4.2.2.4.Elektronik parametreler 4.2.2.4.1.Hammet süstitüent değişmezi 4.2.2.5.Sterik parametreler
6 4.2.2.6.Hansch Analiz yöntemi 4.2.2.7.Topliss yaklaşımı
7 4.2.2.8.İyonlaşma derecesi 4.2.2.9.Organik maddelerin çözünürlükleri
8Ara sınav
9 4.2.3.Biyoizosterizm 4.2.3.1.Klasik İzosterizm 4.2.3.1.Nonklasik İzosterizm
10 4.3.Farmakodinamik evre 4.3.1.Reseptörler 4.3.2.İlaç-Reseptör Etkileşmelerinde Bağ Tipleri
114.4.Ön İlaçlar 4.4.1.Ön ilaç hazırlama nedenleri
12 4.4.2.Biyoprekürsör ön ilaçlar 4.4.3.Taşıyıcı ön ilaçlar
134.4.4.Ön ilaç oluşumunda tuz oluşumu 4.4.5.Hard ve Soft ilaçlar
144.5.Metabolizma 4.5.1.İlaç geliştirme çalışmalarında metabolizmanın önemi
154.5.2.Faz-I tepkimeleri-biyotransformasyon 4.5.3. Faz-I tepkimeleri-konjugasyon
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Farmasötik Kimya I Ders Notları (Medisinal Kimyaya Giriş), Prof. Dr. Erçin Erciyas, İzmir, 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1          4 4         
ÖÇ2    5     4           
ÖÇ3    5     4           
ÖÇ4              5       
ÖÇ5 4        5           
ÖÇ6 4        4           
ÖÇ7            5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr