Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004352001ORGANİK KİMYADA ANALİZSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
-Organik kimyada sıklıkla uygulanan analizleri, koşullarını, metolarını öğretmek,-Sonuca varmak için gerekli türevlendirmeleri yapabilmek ve tartışabilmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Demet ASTLEY , Assoc. Prof. Dr. Yurdanur AKGÜL, Assoc. Prof. Dr. Yeşim Gül SALMAN, Assoc. Prof. Dr. Nazlı SARIKAHYA,
Öğrenme Çıktıları
1Verilen bir örnek üzerinde özellikleri ile ilgili teorik yorum yapabilme,
2. Tanımaya yönelik deney ve reaktifleri hazırlayabilme,
3Sonuca varmada türevlendirme yolu ile çeşitli teknikleri uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Organik Kimyada yapılabilecek analizler, ilgili çözgen, yöntem ve reaktifler ile gerekli türevlendirmeler ve tartışmaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Analiz Nedir? Niçin Yapılır? Analiz çeşitleri nelerdir? Analiz öncesi yapılması gereken işlemler nelerdir?
2Genel Ayırma ve saflandırma yöntemleri, Yapı belirlemede kullanılan spektral analiz yöntemleri ve sonuçları
3Organik Kimya laboratuarında kullanılan analizlere genel bakış Analizlerde çözünürlük ve çözünürlük testleri Çözücü/madde oranları ve uygulama koşulları
4Çözünürlük testlerinde kullanılan çözücülere göre bileşiklerin sınıflandırılması, Organik bileşiklerde çözünürlüğe göre izlenecek yollar
5Çözünürlük grupları Organik bileşiklerde çözünürlük tayin testlerinin uygulanması
6Doymamışlık testleri Aldehit ve Ketonları tanımlama testleri
7ARA SINAV
8Alkoller, Fenoller, Enollerin tanınması, testleri Eterlerin tanınma testleri
9Polihidrik alkoller, aldehitler ve ketonların tanınması
10Karboksili asitler, türevleri ve AminlerTanınması
11Asidik ve Nötral Azot Bileşikleri Amidler, Nitriller, Oksimler, Hidrozonlar, Semikarbazonlar, Sülfonamidler
12Halojen Bileşikleri Kükürtlü Bileşikler
13Türevlendirme koşulları, uygun türev nasıl olmalıdır? Organik bileşik sınıflarının hazırlanabilen türevleri
14Polihidroksi aldehit ve ketonların türevleri
15Doğal bileşiklerin analizlerinde izlenebilecek yöntemler
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Course Book(s): 1. L.M. Harwood and C.J. Moody “Experimental Organic Chemistry” Oxford-London Press (1989) 2. E. Stahl ”Thin Layer Chromatography” Springer Verlag (1969) Helper Book(s): Solomons, T.W.G. “Organic Chemistry” John Wiley and Sons (1996)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)87
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1  44     4     4    5 
ÖÇ2      3               
ÖÇ3       4        4    5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr